นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หมูอ้วนอ้วน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nathamon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc07182 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:42 +0700","id":14237,"asset_file_size":3021305,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2013/11/16 19:46:09 +0700","created_at":"2009/04/30 16:32:55 +0700","comment_counter":1,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 15","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2013/11/16 19:46:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:23 +0700","asset_file_name":"DSC07182.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07181 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:37 +0700","id":14236,"asset_file_size":3314953,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/30 16:32:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e23\u0e21 14","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:22:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:22 +0700","asset_file_name":"DSC07181.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07180 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:32 +0700","id":14235,"asset_file_size":2021621,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/30 16:31:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e23\u0e21 13","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:22:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:22 +0700","asset_file_name":"DSC07180.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07164 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:29 +0700","id":14234,"asset_file_size":2068416,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/30 16:31:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 12","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:22:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:22 +0700","asset_file_name":"DSC07164.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07169 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:25 +0700","id":14232,"asset_file_size":2427704,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/30 16:30:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 11","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:22:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","asset_file_name":"DSC07169.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07151 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:21 +0700","id":14230,"asset_file_size":2034226,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/30 16:29:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 10","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:22:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","asset_file_name":"DSC07151.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07144 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:17 +0700","id":14228,"asset_file_size":3051486,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/30 16:28:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 9","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:22:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","asset_file_name":"DSC07144.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07140 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:12 +0700","id":14226,"asset_file_size":2773585,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/30 16:28:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 8","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:22:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","asset_file_name":"DSC07140.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07138 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:07 +0700","id":14225,"asset_file_size":1410480,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/30 16:27:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 7","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:22:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:20 +0700","asset_file_name":"DSC07138.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: