นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หมูอ้วนอ้วน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nathamon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc07182 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07182.JPG","created_at":"2009/04/30 16:32:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/16 19:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2013/11/16 19:46:09 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 15","asset_file_size":3021305,"modified_at":"2011/05/31 17:22:42 +0700","media_folder_id":633,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14237,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_dsc07181 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07181.JPG","created_at":"2009/04/30 16:32:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e23\u0e21 14","asset_file_size":3314953,"modified_at":"2011/05/31 17:22:37 +0700","media_folder_id":633,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14236,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc07180 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07180.jpg","created_at":"2009/04/30 16:31:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e23\u0e21 13","asset_file_size":2021621,"modified_at":"2011/05/31 17:22:32 +0700","media_folder_id":633,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14235,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc07164 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07164.jpg","created_at":"2009/04/30 16:31:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 12","asset_file_size":2068416,"modified_at":"2011/05/31 17:22:29 +0700","media_folder_id":633,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14234,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc07169 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07169.jpg","created_at":"2009/04/30 16:30:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 11","asset_file_size":2427704,"modified_at":"2011/05/31 17:22:25 +0700","media_folder_id":633,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14232,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc07151 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07151.jpg","created_at":"2009/04/30 16:29:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 10","asset_file_size":2034226,"modified_at":"2011/05/31 17:22:21 +0700","media_folder_id":633,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14230,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc07144 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07144.JPG","created_at":"2009/04/30 16:28:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 9","asset_file_size":3051486,"modified_at":"2011/05/31 17:22:17 +0700","media_folder_id":633,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14228,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc07140 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07140.JPG","created_at":"2009/04/30 16:28:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 8","asset_file_size":2773585,"modified_at":"2011/05/31 17:22:12 +0700","media_folder_id":633,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14226,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc07138 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07138.jpg","created_at":"2009/04/30 16:27:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e23 7","asset_file_size":1410480,"modified_at":"2011/05/31 17:22:07 +0700","media_folder_id":633,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14225,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: