นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หมูอ้วนอ้วน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nathamon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_dsc06367 {"modified_at":"2011/05/31 17:07:32 +0700","id":13181,"asset_file_size":1405413,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/03/06 16:32:23 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:07:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:19 +0700","asset_file_name":"DSC06367.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06366 {"modified_at":"2011/05/31 17:07:26 +0700","id":13177,"asset_file_size":1327445,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/03/06 16:31:36 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 17:07:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:18 +0700","asset_file_name":"DSC06366.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc07037 {"modified_at":"2011/05/31 16:56:31 +0700","id":12268,"asset_file_size":3276070,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/20 16:34:00 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:56:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:19 +0700","asset_file_name":"DSC07037.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_2452 {"modified_at":"2011/05/31 16:55:45 +0700","id":12228,"asset_file_size":743578,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/16 14:46:00 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:55:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:15 +0700","asset_file_name":"100_2452.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1080912 {"modified_at":"2011/05/31 16:55:03 +0700","id":12192,"asset_file_size":904626,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/15 10:19:52 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:55:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:12 +0700","asset_file_name":"P1080912.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_2448 {"modified_at":"2011/05/31 16:54:59 +0700","id":12185,"asset_file_size":882791,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/15 08:41:01 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:54:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","asset_file_name":"100_2448.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0112 {"modified_at":"2011/05/31 16:54:57 +0700","id":12184,"asset_file_size":103109,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/15 08:36:59 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:54:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0112.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0264 {"modified_at":"2011/05/31 16:54:38 +0700","id":12171,"asset_file_size":105900,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 17:40:12 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:54:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:10 +0700","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0264.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0111 {"modified_at":"2011/05/31 16:54:37 +0700","id":12170,"asset_file_size":109836,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 17:15:52 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:54:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:10 +0700","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0111.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1080898 {"modified_at":"2011/05/31 16:54:33 +0700","id":12158,"asset_file_size":850717,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:47:13 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:54:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:10 +0700","asset_file_name":"P1080898.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_113 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:29 +0700","id":12157,"asset_file_size":805442,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:39:22 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:40 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_113.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_100 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:27 +0700","id":12155,"asset_file_size":824967,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:39:06 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:27 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_100.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_097 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:26 +0700","id":12153,"asset_file_size":880715,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:38:45 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_097.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_094 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:24 +0700","id":12151,"asset_file_size":816328,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:38:07 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_094.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_093 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:24 +0700","id":12150,"asset_file_size":773212,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:37:40 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_093.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_091 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:21 +0700","id":12149,"asset_file_size":831731,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:36:48 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:21 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_091.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_089 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:22 +0700","id":12148,"asset_file_size":831832,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:36:27 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:22 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_089.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_081 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:19 +0700","id":12147,"asset_file_size":810182,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:36:05 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:19 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_081.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_077 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:19 +0700","id":12146,"asset_file_size":786702,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:35:12 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:19 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_077.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_075 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:16 +0700","id":12145,"asset_file_size":745285,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:34:51 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:16 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_075.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_071 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:16 +0700","id":12144,"asset_file_size":811782,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:34:30 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:16 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_071.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_069 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:11 +0700","id":12143,"asset_file_size":835577,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:34:09 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:11 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_069.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_062 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:11 +0700","id":12142,"asset_file_size":776722,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:33:49 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:11 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_062.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_061 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:09 +0700","id":12141,"asset_file_size":769606,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:33:25 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:09 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_061.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_040 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:09 +0700","id":12140,"asset_file_size":760624,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:33:03 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:09 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_040.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_038 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:06 +0700","id":12139,"asset_file_size":792575,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:32:37 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:06 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_038.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_037 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:06 +0700","id":12138,"asset_file_size":828192,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:32:15 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:06 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_037.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_029 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:04 +0700","id":12137,"asset_file_size":804626,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:31:53 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_029.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_026 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:14 +0700","id":12136,"asset_file_size":802593,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:31:34 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:14 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_026.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_025 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:14 +0700","id":12135,"asset_file_size":840756,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:31:12 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:14 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:37 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_025.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_023 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:04 +0700","id":12134,"asset_file_size":786718,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:30:49 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:37 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_023.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_022 {"modified_at":"2011/06/01 15:54:02 +0700","id":12133,"asset_file_size":724234,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:30:28 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:54:02 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:37 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_022.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0251 {"modified_at":"2011/05/31 16:54:30 +0700","id":12132,"asset_file_size":109497,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:30:08 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:54:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0251.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0242 {"modified_at":"2011/05/31 16:54:30 +0700","id":12131,"asset_file_size":93838,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:29:45 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:54:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0242.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0086 {"modified_at":"2011/05/31 16:54:29 +0700","id":12130,"asset_file_size":92937,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:29:15 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:54:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0086.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0079 {"modified_at":"2011/05/31 16:54:29 +0700","id":12129,"asset_file_size":110505,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/14 15:28:53 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:54:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0079.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: