นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หมูอ้วนอ้วน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nathamon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_dsc06367 {"asset_file_name":"DSC06367.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:07:32 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 17:07:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/06 16:32:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1405413,"id":13181,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06366 {"asset_file_name":"DSC06366.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:07:26 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 17:07:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/06 16:31:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1327445,"id":13177,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc07037 {"asset_file_name":"DSC07037.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:56:31 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:56:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/20 16:34:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3276070,"id":12268,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_2452 {"asset_file_name":"100_2452.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:55:45 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:55:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/16 14:46:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":743578,"id":12228,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1080912 {"asset_file_name":"P1080912.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:55:03 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:55:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/15 10:19:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":904626,"id":12192,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_2448 {"asset_file_name":"100_2448.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:59 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:54:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/15 08:41:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":882791,"id":12185,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0112 {"asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0112.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:57 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:54:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/15 08:36:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103109,"id":12184,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0264 {"asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0264.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:38 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:54:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 17:40:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105900,"id":12171,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0111 {"asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0111.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:37 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:54:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 17:15:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109836,"id":12170,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1080898 {"asset_file_name":"P1080898.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:33 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:54:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:47:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":850717,"id":12158,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_113 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_113.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:29 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:39:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":805442,"id":12157,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_100 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_100.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:27 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:39:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":824967,"id":12155,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_097 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_097.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:26 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:38:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":880715,"id":12153,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_094 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_094.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:24 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:38:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":816328,"id":12151,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_093 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_093.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:24 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:37:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":773212,"id":12150,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_091 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_091.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:21 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:36:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":831731,"id":12149,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_089 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_089.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:22 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:36:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":831832,"id":12148,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_081 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_081.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:19 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:36:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":810182,"id":12147,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_077 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_077.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:19 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:35:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":786702,"id":12146,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_075 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_075.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:16 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:34:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":745285,"id":12145,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_071 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_071.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:16 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:34:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":811782,"id":12144,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_069 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_069.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:11 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:34:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":835577,"id":12143,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_062 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_062.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:11 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:33:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":776722,"id":12142,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_061 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_061.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:09 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:33:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":769606,"id":12141,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_040 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_040.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:09 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:33:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":760624,"id":12140,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_038 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_038.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:06 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:32:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":792575,"id":12139,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_037 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_037.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:06 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:32:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":828192,"id":12138,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_029 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_029.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:04 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:31:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":804626,"id":12137,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_026 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_026.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:14 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:31:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":802593,"id":12136,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_025 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_025.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:14 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:31:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":840756,"id":12135,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_023 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_023.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:04 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:30:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":786718,"id":12134,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สมเด็จพระเทพ6มค52-1_022 {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e6\u0e21\u0e0452-1_022.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:02 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/06/01 15:54:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:30:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":724234,"id":12133,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0251 {"asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0251.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:30 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:54:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:30:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109497,"id":12132,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0242 {"asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0242.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:30 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:54:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:29:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93838,"id":12131,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0086 {"asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0086.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:29 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:54:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:29:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92937,"id":12130,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psuhis-5jan09-0079 {"asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0079.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:29 +0700","media_folder_id":633,"description":"-","updated_at":"2011/05/31 16:54:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 15:28:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110505,"id":12129,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: