นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หมูอ้วนอ้วน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nathamon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_dsc06150 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:52 +0700","id":10077,"asset_file_size":3036032,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 17:23:38 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:32 +0700","asset_file_name":"DSC06150.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06162 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:48 +0700","id":10076,"asset_file_size":4942068,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 17:23:02 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:31 +0700","asset_file_name":"DSC06162.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06169 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:45 +0700","id":10075,"asset_file_size":3278596,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 17:21:34 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:31 +0700","asset_file_name":"DSC06169.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06193 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:40 +0700","id":10073,"asset_file_size":4307720,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:49:14 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:31 +0700","asset_file_name":"DSC06193.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06192 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:37 +0700","id":10072,"asset_file_size":3199225,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:30:42 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:31 +0700","asset_file_name":"DSC06192.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06175 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:33 +0700","id":10071,"asset_file_size":3219516,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:29:39 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:30 +0700","asset_file_name":"DSC06175.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06164 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:29 +0700","id":10070,"asset_file_size":3054806,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:27:55 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:30 +0700","asset_file_name":"DSC06164.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06176 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:24 +0700","id":10069,"asset_file_size":3074158,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:25:39 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:30 +0700","asset_file_name":"DSC06176.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06207 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:20 +0700","id":10068,"asset_file_size":3312670,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:24:50 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:30 +0700","asset_file_name":"DSC06207.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06159 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:16 +0700","id":10067,"asset_file_size":3032762,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:19:13 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:29 +0700","asset_file_name":"DSC06159.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06166 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:12 +0700","id":10066,"asset_file_size":3267785,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:18:15 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:29 +0700","asset_file_name":"DSC06166.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06115 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:08 +0700","id":10065,"asset_file_size":3828594,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:17:19 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:29 +0700","asset_file_name":"DSC06115.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06112 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:04 +0700","id":10064,"asset_file_size":2670420,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:16:35 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:29 +0700","asset_file_name":"DSC06112.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06098 {"modified_at":"2011/05/31 16:23:00 +0700","id":10063,"asset_file_size":2490973,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 16:15:52 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:23:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:28 +0700","asset_file_name":"DSC06098.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_%c3%d9%bb%be%c3%d0 {"modified_at":"2011/06/01 15:49:38 +0700","id":10061,"asset_file_size":271232,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/08 15:45:44 +0700","comment_counter":0,"description":"-\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/06/01 15:49:38 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","asset_file_name":"%C3%D9%BB%BE%C3%D0.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1788 {"modified_at":"2011/05/31 16:22:04 +0700","id":9989,"asset_file_size":1411262,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 11:06:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:22:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"DSC_1788.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1786 {"modified_at":"2011/05/31 16:22:02 +0700","id":9988,"asset_file_size":1356246,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 11:06:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:22:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"DSC_1786.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1785 {"modified_at":"2011/05/31 16:22:00 +0700","id":9987,"asset_file_size":1450599,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 11:04:42 +0700","comment_counter":0,"description":"-\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19 ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:22:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"DSC_1785.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1779 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:58 +0700","id":9986,"asset_file_size":1328533,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 11:03:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"DSC_1779.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1070768 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:56 +0700","id":9985,"asset_file_size":2480346,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:59:25 +0700","comment_counter":0,"description":"-\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"P1070768.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1070766 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:53 +0700","id":9984,"asset_file_size":2418234,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:58:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"P1070766.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1070758 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:50 +0700","id":9983,"asset_file_size":2531712,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:57:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e25\u0e07\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e17\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"P1070758.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1765 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:47 +0700","id":9982,"asset_file_size":1610542,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:56:52 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"DSC_1765.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1705 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:46 +0700","id":9981,"asset_file_size":1453817,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:56:12 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"DSC_1705.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1747 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:44 +0700","id":9980,"asset_file_size":1707880,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:46:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e17\u0e32\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"DSC_1747.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1682 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:42 +0700","id":9979,"asset_file_size":1396920,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:45:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e06\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"DSC_1682.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1712 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:40 +0700","id":9978,"asset_file_size":1380981,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:43:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e18\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"DSC_1712.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1691 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:38 +0700","id":9977,"asset_file_size":1547908,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:42:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"DSC_1691.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1070747 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:37 +0700","id":9976,"asset_file_size":1158718,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:42:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"P1070747.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1070745 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:34 +0700","id":9975,"asset_file_size":1230060,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:41:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e17\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"P1070745.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1070743 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:31 +0700","id":9974,"asset_file_size":1188135,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:39:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"P1070743.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1070736 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:28 +0700","id":9973,"asset_file_size":1255753,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:38:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"P1070736.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1070732 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:25 +0700","id":9972,"asset_file_size":1197229,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:37:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"P1070732.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_1684 {"modified_at":"2011/05/31 16:21:22 +0700","id":9971,"asset_file_size":1575496,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/06 10:35:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:21:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:20 +0700","asset_file_name":"DSC_1684.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06516 {"modified_at":"2011/05/31 16:18:54 +0700","id":9742,"asset_file_size":3377239,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/29 18:00:01 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:18:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:05 +0700","asset_file_name":"DSC06516.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc06517 {"modified_at":"2011/05/31 16:18:49 +0700","id":9741,"asset_file_size":3170352,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/29 17:59:26 +0700","comment_counter":0,"description":"-","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":633,"updated_at":"2011/05/31 16:18:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:05 +0700","asset_file_name":"DSC06517.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: