นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หมูอ้วนอ้วน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nathamon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_dsc06863 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:20 +0700","asset_file_name":"DSC06863.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11478,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1501731,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:34:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06853 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:20 +0700","asset_file_name":"DSC06853.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11477,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1605472,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:34:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06850 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","asset_file_name":"DSC06850.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11476,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1622859,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:33:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06818 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","asset_file_name":"DSC06818.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11475,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1422164,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:32:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06817 {"member_only_commentable":false,"description":"--","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","asset_file_name":"DSC06817.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11474,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1426953,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:32:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06815 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","asset_file_name":"DSC06815.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11473,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1689671,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:27:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06812 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","asset_file_name":"DSC06812.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1531371,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:27:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06810 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","asset_file_name":"DSC06810.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11471,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1594651,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:26:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06801 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","asset_file_name":"DSC06801.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1656557,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:25:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06795 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:18 +0700","asset_file_name":"DSC06795.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11469,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1576527,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:25:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06790 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:18 +0700","asset_file_name":"DSC06790.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1429242,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:24:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06789 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:18 +0700","asset_file_name":"DSC06789.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11467,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1544099,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:21:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06766 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:18 +0700","asset_file_name":"DSC06766.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11466,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1790918,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:21:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06749 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:18 +0700","asset_file_name":"DSC06749.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11465,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1338924,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:20:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06746 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:18 +0700","asset_file_name":"DSC06746.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1813987,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/28 12:19:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:43:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:43:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06645 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e33\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","asset_file_name":"DSC06645.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11166,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3182561,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/17 12:30:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:39:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06737 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e30\u0e25\u0e36\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:53 +0700","asset_file_name":"DSC06737.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11113,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2802806,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/15 15:18:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:38:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:38:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06726 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:52 +0700","asset_file_name":"DSC06726.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3198573,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/15 15:17:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:38:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:38:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06725 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:52 +0700","asset_file_name":"DSC06725.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1849896,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/15 15:16:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:38:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:38:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06711 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e33\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:52 +0700","asset_file_name":"DSC06711.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3061888,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/15 15:15:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:38:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:38:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06706 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:52 +0700","asset_file_name":"DSC06706.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3081847,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/15 15:14:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:38:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:38:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06692 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:51 +0700","asset_file_name":"DSC06692.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1534917,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/15 15:12:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:38:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:38:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06694 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e19\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:51 +0700","asset_file_name":"DSC06694.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11107,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2809132,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/15 15:11:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:38:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:38:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06634 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:24 +0700","asset_file_name":"DSC06634.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10724,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3026491,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/03 18:00:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:33:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:33:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06641 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e01\u0e10\u0e34\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:22 +0700","asset_file_name":"DSC06641.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10699,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2757207,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/11/03 17:23:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:33:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:33:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: