นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หมูอ้วนอ้วน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nathamon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_dsc06164 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:30 +0700","asset_file_name":"DSC06164.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10070,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3054806,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/08 16:27:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:23:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:23:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06176 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:30 +0700","asset_file_name":"DSC06176.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10069,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3074158,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/08 16:25:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:23:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:23:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06207 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:30 +0700","asset_file_name":"DSC06207.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10068,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3312670,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/08 16:24:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:23:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:23:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06159 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:29 +0700","asset_file_name":"DSC06159.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10067,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3032762,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/08 16:19:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:23:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:23:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06166 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:29 +0700","asset_file_name":"DSC06166.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10066,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3267785,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/08 16:18:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:23:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:23:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06115 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:29 +0700","asset_file_name":"DSC06115.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10065,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3828594,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/08 16:17:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:23:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:23:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06112 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:29 +0700","asset_file_name":"DSC06112.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10064,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2670420,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/08 16:16:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:23:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:23:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc06098 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:28 +0700","asset_file_name":"DSC06098.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10063,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2490973,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/08 16:15:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:23:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:23:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_%c3%d9%bb%be%c3%d0 {"member_only_commentable":false,"description":"-\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e23\u0e30","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","asset_file_name":"%C3%D9%BB%BE%C3%D0.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10061,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":271232,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/08 15:45:44 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:49:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:49:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1788 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"DSC_1788.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1411262,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 11:06:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:22:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:22:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1786 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"DSC_1786.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9988,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1356246,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 11:06:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:22:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:22:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1785 {"member_only_commentable":false,"description":"-\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19 ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"DSC_1785.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9987,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1450599,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 11:04:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:22:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:22:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1779 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"DSC_1779.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9986,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1328533,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 11:03:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1070768 {"member_only_commentable":false,"description":"-\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:23 +0700","asset_file_name":"P1070768.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2480346,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:59:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1070766 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"P1070766.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2418234,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:58:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1070758 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e25\u0e07\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"P1070758.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2531712,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:57:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1765 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"DSC_1765.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1610542,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:56:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1705 {"member_only_commentable":false,"description":"-","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"DSC_1705.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9981,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1453817,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:56:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1747 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e17\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"DSC_1747.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1707880,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:46:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1682 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e06\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:22 +0700","asset_file_name":"DSC_1682.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1396920,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:45:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1712 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e18\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"DSC_1712.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1380981,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:43:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_1691 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"DSC_1691.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9977,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1547908,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:42:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1070747 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"P1070747.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9976,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1158718,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:42:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1070745 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e17\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"P1070745.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9975,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1230060,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:41:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1070743 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:21 +0700","asset_file_name":"P1070743.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1188135,"media_folder_id":633,"created_at":"2008/10/06 10:39:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:21:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:21:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: