นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หมูอ้วนอ้วน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nathamon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psuhis-5jan09-0077 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0077.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":633,"visibility":null,"description":"-","created_at":"2009/01/14 15:28:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:54:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:54:28 +0700","id":12128,"asset_file_size":95049}
  • Small_psuhis-5jan09-0065 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0065.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":633,"visibility":null,"description":"-","created_at":"2009/01/14 15:28:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:54:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:54:27 +0700","id":12127,"asset_file_size":97255}
  • Small_psuhis-5jan09-0049 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0049.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":633,"visibility":null,"description":"-","created_at":"2009/01/14 15:27:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:54:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:54:26 +0700","id":12126,"asset_file_size":80828}
  • Small_psuhis-5jan09-0041 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0041.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":633,"visibility":null,"description":"-","created_at":"2009/01/14 15:27:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:54:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:54:26 +0700","id":12125,"asset_file_size":96915}
  • Small_psuhis-5jan09-0038 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0038.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":633,"visibility":null,"description":"-","created_at":"2009/01/14 15:26:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:54:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:54:25 +0700","id":12124,"asset_file_size":98526}
  • Small_psuhis-5jan09-0035 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0035.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":633,"visibility":null,"description":"-","created_at":"2009/01/14 15:26:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:54:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:54:25 +0700","id":12123,"asset_file_size":101787}
  • Small_psuhis-5jan09-0034 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0034.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":633,"visibility":null,"description":"-","created_at":"2009/01/14 15:25:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:54:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:54:24 +0700","id":12122,"asset_file_size":85682}
  • Small_psuhis-5jan09-0024 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0024.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":633,"visibility":null,"description":"-","created_at":"2009/01/14 15:25:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:54:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:54:23 +0700","id":12121,"asset_file_size":90420}
  • Small_psuhis-5jan09-0022 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUHIS-5Jan09-0022.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":633,"visibility":null,"description":"-","created_at":"2009/01/14 15:24:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:54:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:54:23 +0700","id":12120,"asset_file_size":86010}
ขนาดย่อ: