นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

NewNick
Ico64
นาย นวนิก จุลนพ
นักวิชาการศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผล
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nawanik.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1185253_611703225541097_1246401488_n {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/20 11:01:18 +0700","id":42863,"media_folder_id":1520,"commentable":true,"asset_file_name":"1185253_611703225541097_1246401488_n.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/20 11:01:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/20 11:01:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/20 11:01:22 +0700","description":"Happy Workplace","asset_file_size":98276}
  • Small_942996_653117624702189_1400814623_n {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/18 15:42:38 +0700","id":40736,"media_folder_id":1520,"commentable":true,"asset_file_name":"942996_653117624702189_1400814623_n.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/18 15:42:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/18 15:42:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":5,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/18 15:42:41 +0700","description":"NEWNICK","asset_file_size":18004}
  • Small_1004432_676876648995930_136678077_n {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/18 14:07:39 +0700","id":40720,"media_folder_id":1520,"commentable":false,"asset_file_name":"1004432_676876648995930_136678077_n.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/18 14:07:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/18 14:07:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":5,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/18 14:07:40 +0700","description":"NEWNICK","asset_file_size":72124}
  • Small_190044_676903402326588_844520261_n {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/18 14:03:02 +0700","id":40719,"media_folder_id":1520,"commentable":true,"asset_file_name":"190044_676903402326588_844520261_n.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/18 14:03:08 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/18 14:03:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/18 14:03:08 +0700","description":"NEWNICK","asset_file_size":66362}
  • Small_1001065_646659195362521_2048755483_n {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/18 14:02:15 +0700","id":40718,"media_folder_id":1520,"commentable":true,"asset_file_name":"1001065_646659195362521_2048755483_n.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/18 14:02:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/18 14:02:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/18 14:02:18 +0700","description":"NEWNICK","asset_file_size":9121}
  • Small_540912_626309280719334_1682897184_n {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/18 13:59:01 +0700","id":40717,"media_folder_id":1520,"commentable":true,"asset_file_name":"540912_626309280719334_1682897184_n.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/18 13:59:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/18 13:59:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/18 13:59:04 +0700","description":"NEWNICK","asset_file_size":134727}
  • Small_page {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/18 12:11:02 +0700","id":40700,"media_folder_id":1520,"commentable":true,"asset_file_name":"page.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/18 12:11:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/18 12:11:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/18 12:11:04 +0700","description":"\u0e2b\u0e31\u0e14\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b \u0e04\u0e38\u0e04\u0e34","asset_file_size":43399}
ขนาดย่อ: