นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nirachorn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_zaq11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"zaq11.jpg","created_at":"2008/01/03 15:43:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"theme","asset_file_size":147387,"modified_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2581,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_w_l_19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"w_l_19.jpg","created_at":"2008/01/03 15:43:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"theme","asset_file_size":37430,"modified_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2580,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tyu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tyu.jpg","created_at":"2008/01/03 15:43:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"theme","asset_file_size":32422,"modified_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2579,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_qazzz {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"qazzz.jpg","created_at":"2008/01/03 15:42:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"theme","asset_file_size":110715,"modified_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2578,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_edc {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"edc.jpg","created_at":"2008/01/03 15:42:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"theme","asset_file_size":34802,"modified_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2577,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_youngking15[2] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youngking15[2].jpg","created_at":"2007/11/27 11:00:39 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"the king","asset_file_size":94672,"modified_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":847,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_youngking_2[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youngking_2[1].jpg","created_at":"2007/11/27 10:58:10 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"the king","asset_file_size":31999,"modified_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":846,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_youngking_6[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youngking_6[1].jpg","created_at":"2007/11/27 10:57:45 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"the king","asset_file_size":21652,"modified_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":845,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_youngking_1[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youngking_1[1].jpg","created_at":"2007/11/27 10:55:34 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ethe king\u003C/p\u003E","asset_file_size":44613,"modified_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":843,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: