นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nirachorn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_zaq11 {"modified_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","id":2581,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"zaq11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","media_folder_id":15,"description":"theme","created_at":"2008/01/03 15:43:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":147387}
  • Small_w_l_19 {"modified_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","id":2580,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"w_l_19.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","media_folder_id":15,"description":"theme","created_at":"2008/01/03 15:43:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37430}
  • Small_tyu {"modified_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","id":2579,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tyu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","media_folder_id":15,"description":"theme","created_at":"2008/01/03 15:43:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32422}
  • Small_qazzz {"modified_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","id":2578,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"qazzz.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","media_folder_id":15,"description":"theme","created_at":"2008/01/03 15:42:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110715}
  • Small_edc {"modified_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","id":2577,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"edc.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","media_folder_id":15,"description":"theme","created_at":"2008/01/03 15:42:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34802}
  • Small_youngking15[2] {"modified_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","id":847,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"youngking15[2].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","media_folder_id":15,"description":"the king","created_at":"2007/11/27 11:00:39 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94672}
  • Small_youngking_2[1] {"modified_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","id":846,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"youngking_2[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","media_folder_id":15,"description":"the king","created_at":"2007/11/27 10:58:10 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31999}
  • Small_youngking_6[1] {"modified_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","id":845,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"youngking_6[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","media_folder_id":15,"description":"the king","created_at":"2007/11/27 10:57:45 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21652}
  • Small_youngking_1[1] {"modified_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","id":843,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"youngking_1[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","media_folder_id":15,"description":"\u003Cp\u003Ethe king\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/27 10:55:34 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44613}
ขนาดย่อ: