นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nirachorn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_zaq11 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_file_name":"zaq11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2581,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147387,"media_folder_id":15,"created_at":"2008/01/03 15:43:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_w_l_19 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_file_name":"w_l_19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37430,"media_folder_id":15,"created_at":"2008/01/03 15:43:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tyu {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_file_name":"tyu.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2579,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32422,"media_folder_id":15,"created_at":"2008/01/03 15:43:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_qazzz {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_file_name":"qazzz.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2578,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110715,"media_folder_id":15,"created_at":"2008/01/03 15:42:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_edc {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_file_name":"edc.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2577,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34802,"media_folder_id":15,"created_at":"2008/01/03 15:42:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_youngking15[2] {"member_only_commentable":false,"description":"the king","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_file_name":"youngking15[2].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94672,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/27 11:00:39 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_youngking_2[1] {"member_only_commentable":false,"description":"the king","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_file_name":"youngking_2[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":846,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31999,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/27 10:58:10 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_youngking_6[1] {"member_only_commentable":false,"description":"the king","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_file_name":"youngking_6[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":845,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21652,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/27 10:57:45 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_youngking_1[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ethe king\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_file_name":"youngking_1[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":843,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44613,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/27 10:55:34 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_youngking10[1] {"member_only_commentable":false,"description":"the king","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_file_name":"youngking10[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":842,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23583,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/27 10:52:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bgzodi {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","asset_file_name":"bgzodi.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":735,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126848,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:40:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_oo2 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","asset_file_name":"oo2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":734,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37184,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:40:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_scorpio {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","asset_file_name":"scorpio.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":733,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108259,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:40:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_orangebg {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","asset_file_name":"orangebg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":732,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63290,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:34:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_orange {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"orange.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":731,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30147,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:34:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_hdorg {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"hdorg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":730,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40736,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:33:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bgs {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"bgs.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":729,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65492,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:33:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_theme6out3 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"theme6out3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":728,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37519,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:23:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_theme6in {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"theme6in.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":727,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28593,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:23:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_theme6head {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"theme6head.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":725,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34754,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:21:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_b5 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"b5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":724,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":175263,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:04:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_boy_banner2 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"boy_banner2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":723,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26256,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:59:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bg9 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"bg9.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":722,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19785,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:59:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bg {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"bg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":721,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14024,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:58:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_2250 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"2250.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":720,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4699,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:58:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_headblogbearnew {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"headblogbearnew.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":719,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30446,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:50:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_content2bear {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebackground\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"content2bear.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":718,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13634,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:50:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bgbear {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e35\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"bgbear.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":717,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19797,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:49:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mas {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e35\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"mas.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":716,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9028,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:48:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ws2_5 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":603,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178343,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:05:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ws2_4 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":602,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174618,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:04:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ws2_3 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170114,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:04:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ws2_2 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179996,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:03:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ws2_1 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":599,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169277,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:03:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ws_4 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":598,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174755,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:02:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ws_3 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":597,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158859,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:02:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: