นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nirachorn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_youngking10[1] {"member_only_commentable":false,"description":"the king","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_file_name":"youngking10[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":842,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23583,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/27 10:52:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bgzodi {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","asset_file_name":"bgzodi.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":735,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126848,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:40:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_oo2 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","asset_file_name":"oo2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":734,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37184,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:40:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_scorpio {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","asset_file_name":"scorpio.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":733,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108259,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:40:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_orangebg {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","asset_file_name":"orangebg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":732,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63290,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:34:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_orange {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"orange.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":731,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30147,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:34:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_hdorg {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"hdorg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":730,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40736,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:33:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bgs {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"bgs.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":729,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65492,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:33:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_theme6out3 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"theme6out3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":728,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37519,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:23:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: