นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nirachorn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_theme6in {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"theme6in.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":727,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28593,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:23:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_theme6head {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"theme6head.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":725,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34754,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:21:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_b5 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"b5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":724,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":175263,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 16:04:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_boy_banner2 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"boy_banner2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":723,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26256,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:59:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bg9 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"bg9.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":722,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19785,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:59:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bg {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"bg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":721,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14024,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:58:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_2250 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"2250.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":720,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4699,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:58:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_headblogbearnew {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"headblogbearnew.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":719,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30446,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:50:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_content2bear {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebackground\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"content2bear.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":718,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13634,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:50:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: