นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nirachorn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bgbear {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e35\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"bgbear.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":717,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19797,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:49:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_mas {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e35\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"mas.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":716,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9028,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/23 15:48:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ws2_5 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":603,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178343,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:05:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ws2_4 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":602,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174618,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:04:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ws2_3 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170114,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:04:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ws2_2 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179996,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:03:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ws2_1 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":599,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169277,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:03:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ws_4 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":598,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174755,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:02:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ws_3 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":597,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158859,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:02:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: