นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nirachorn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ws_2 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":596,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":175954,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:02:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ws_1 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":595,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150092,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:01:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_resize_9 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":294,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54563,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:52:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_resize_8 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":293,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52451,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:52:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_resize_7 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":292,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58829,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:51:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_resize_6 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":291,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56116,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:51:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_resize_5 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":290,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62886,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:50:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_resize_4 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65253,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:50:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_resize_3 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":288,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53687,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:49:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: