นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nisakorn.sa

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e073.bmp","created_at":"2008/11/06 15:38:45 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:51:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e073\u003C/p\u003E","asset_file_size":13250,"modified_at":"2011/06/01 15:51:50 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10862,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e072.bmp","created_at":"2008/11/06 15:38:32 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:51:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e072\u003C/p\u003E","asset_file_size":10878,"modified_at":"2011/06/01 15:51:50 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10861,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e071.bmp","created_at":"2008/11/06 15:38:16 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:51:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e071\u003C/p\u003E","asset_file_size":18070,"modified_at":"2011/06/01 15:51:50 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10860,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1199805656 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1199805656.jpg","created_at":"2008/10/29 09:27:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e2b\u0e27\u0e193\u003C/p\u003E","asset_file_size":28447,"modified_at":"2011/05/31 16:29:55 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10504,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_8f835_bar03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"8F835_bar03.gif","created_at":"2008/10/29 09:26:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e2b\u0e27\u0e192\u003C/p\u003E","asset_file_size":12933,"modified_at":"2011/05/31 16:29:55 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10503,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"2.bmp","created_at":"2008/10/29 09:26:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e27\u0e191","asset_file_size":579654,"modified_at":"2011/05/31 16:29:54 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10502,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e307.bmp","created_at":"2008/09/02 15:46:38 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e307","asset_file_size":44170,"modified_at":"2011/06/01 15:46:40 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":9016,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e306.bmp","created_at":"2008/09/02 15:46:22 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e306","asset_file_size":47446,"modified_at":"2011/06/01 15:46:40 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":9015,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e305.bmp","created_at":"2008/09/02 15:45:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e305","asset_file_size":36678,"modified_at":"2011/06/01 15:46:40 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":9014,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: