นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นิติ โชติแก้ว
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > niti.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_untitled2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Untitled2.png","created_at":"2011/01/10 09:46:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"word2007 p2","asset_file_size":235112,"modified_at":"2011/05/31 19:32:18 +0700","media_folder_id":1025,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26824,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_untitled1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Untitled1.png","created_at":"2011/01/10 09:41:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"word2007 p1","asset_file_size":135251,"modified_at":"2011/05/31 19:32:17 +0700","media_folder_id":1025,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26823,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_agenda09-10-53 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"agenda09-10-53.jpg","created_at":"2010/09/29 08:56:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:21:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e33\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e22\u0e30\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e23","asset_file_size":416863,"modified_at":"2011/05/31 19:21:16 +0700","media_folder_id":1025,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":25014,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_konkonkon {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"konkonkon.jpg","created_at":"2009/09/27 18:41:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:02:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e24\u0e29\u0e0f\u0e32 \u0e23\u0e32\u0e01\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19 \u0e04\u0e19\u0e04\u0e49\u0e19\u0e04\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":34755,"modified_at":"2011/05/31 18:02:38 +0700","media_folder_id":1025,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17499,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","asset_file_name":"TTM51.wmv","created_at":"2009/09/24 16:11:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e17\u0e34\u0e15\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22","asset_file_size":28766305,"modified_at":"2011/05/31 18:01:43 +0700","media_folder_id":1025,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17441,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-rar","asset_file_name":"\u0e1b\u0e01\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19.rar","created_at":"2009/09/24 10:13:22 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/09/24 13:55:39 +0700","description":"\u0e1b\u0e01\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","asset_file_size":17288357,"modified_at":"2011/06/01 16:35:42 +0700","media_folder_id":1025,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17435,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_bottom_frame {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bottom_frame.jpg","created_at":"2009/09/13 16:58:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:56:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"footer theme","asset_file_size":14768,"modified_at":"2011/05/31 17:56:20 +0700","media_folder_id":1025,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17159,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_container_bg {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"container_bg.jpg","created_at":"2009/09/13 16:57:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:56:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"content theme","asset_file_size":4889,"modified_at":"2011/05/31 17:56:19 +0700","media_folder_id":1025,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17158,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_top_frame {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"top_frame.jpg","created_at":"2009/09/13 16:57:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:56:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0026nbsp;them","asset_file_size":25640,"modified_at":"2011/05/31 17:56:19 +0700","media_folder_id":1025,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17157,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: