นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kaffee Mania
Ico64
นางสาว นงลักษณ์ เกตุบุตร
พนักงานบริหารทั่วไป
งานทะเบียนและประมวลผล
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > nonglak.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_0102 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"0102.jpg","created_at":"2016/08/25 15:43:03 +0700","asset_updated_at":"2016/08/25 15:43:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/25 15:43:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"FB.02","asset_file_size":202842,"modified_at":"2016/08/25 15:43:08 +0700","media_folder_id":1576,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59140,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_0101 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"0101.jpg","created_at":"2016/08/25 15:42:29 +0700","asset_updated_at":"2016/08/25 15:42:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/25 15:42:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"FB.01","asset_file_size":229357,"modified_at":"2016/08/25 15:42:32 +0700","media_folder_id":1576,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59139,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_221107_3604842444897_200018206_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221107_3604842444897_200018206_o.jpg","created_at":"2016/03/08 15:56:06 +0700","asset_updated_at":"2016/03/08 15:56:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/08 15:56:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e21\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e39\u0e07 02","asset_file_size":391766,"modified_at":"2016/03/08 15:56:10 +0700","media_folder_id":1576,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57045,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_468625_3604836604751_369370775_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"468625_3604836604751_369370775_o.jpg","created_at":"2016/03/08 15:55:31 +0700","asset_updated_at":"2016/03/08 15:55:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/08 15:55:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e21\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e39\u0e07","asset_file_size":269630,"modified_at":"2016/03/08 15:55:34 +0700","media_folder_id":1576,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57044,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_11988476_506096726226506_6145111986666673472_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11988476_506096726226506_6145111986666673472_n.jpg","created_at":"2016/03/08 15:48:12 +0700","asset_updated_at":"2016/03/08 15:48:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/08 15:48:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e27 \u0e21.\u0e2d. \u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e21\u0e38\u0e21\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e49\u0e32 ","asset_file_size":107737,"modified_at":"2016/03/08 15:48:15 +0700","media_folder_id":1576,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57043,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: