นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_13823682_1142259595832346_526720323_n {"modified_at":"2016/07/29 14:06:36 +0700","id":58863,"asset_file_size":5059,"asset_content_type":"image/png","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/07/29 14:02:40 +0700","comment_counter":0,"description":"banner1","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":941,"updated_at":"2016/07/29 14:06:36 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 14:02:40 +0700","asset_file_name":"13823682_1142259595832346_526720323_n.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_123 {"modified_at":"2016/07/29 14:05:14 +0700","id":58862,"asset_file_size":8805,"asset_content_type":"image/png","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/07/29 13:59:16 +0700","comment_counter":0,"description":"banner","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":941,"updated_at":"2016/07/29 14:05:14 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 13:59:16 +0700","asset_file_name":"123.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2013/07/30 13:15:15 +0700","id":41749,"asset_file_size":28160,"asset_content_type":"application/msword","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/07/30 13:15:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e495\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":941,"updated_at":"2013/07/30 13:15:15 +0700","asset_updated_at":"2013/07/30 13:15:12 +0700","asset_file_name":"Flanclub_5s.doc","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_edit_5s {"modified_at":"2012/12/04 14:03:44 +0700","id":37091,"asset_file_size":158019,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/12/04 14:00:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e1a5\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":941,"updated_at":"2012/12/04 14:03:44 +0700","asset_updated_at":"2012/12/04 14:00:41 +0700","asset_file_name":"edit_5s.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_5s_2 {"modified_at":"2012/12/04 14:03:42 +0700","id":37090,"asset_file_size":695502,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/12/04 14:00:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e1a5\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":941,"updated_at":"2012/12/04 14:03:42 +0700","asset_updated_at":"2012/12/04 14:00:01 +0700","asset_file_name":"5s_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2012/05/16 17:01:00 +0700","id":34755,"asset_file_size":101789,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/16 16:05:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21KM","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":941,"updated_at":"2012/05/16 17:01:00 +0700","asset_updated_at":"2012/05/16 16:05:05 +0700","asset_file_name":"meeting54_2.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s_7 {"modified_at":"2012/02/14 10:43:04 +0700","id":33637,"asset_file_size":14668,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2012/03/12 20:56:42 +0700","created_at":"2012/02/14 10:42:59 +0700","comment_counter":1,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":941,"updated_at":"2012/03/12 20:56:42 +0700","asset_updated_at":"2012/02/14 10:42:59 +0700","asset_file_name":"s_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s_6 {"modified_at":"2012/02/14 10:42:33 +0700","id":33636,"asset_file_size":15545,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/14 10:42:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":941,"updated_at":"2012/02/14 10:42:33 +0700","asset_updated_at":"2012/02/14 10:42:32 +0700","asset_file_name":"s_6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s_5 {"modified_at":"2012/02/14 10:42:07 +0700","id":33635,"asset_file_size":14453,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/14 10:42:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":941,"updated_at":"2012/02/14 10:42:07 +0700","asset_updated_at":"2012/02/14 10:42:04 +0700","asset_file_name":"s_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: