นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_13823682_1142259595832346_526720323_n {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/29 14:02:40 +0700","id":58863,"media_folder_id":941,"commentable":false,"asset_file_name":"13823682_1142259595832346_526720323_n.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2016/07/29 14:06:36 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2016/07/29 14:02:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2016/07/29 14:06:36 +0700","description":"banner1","asset_file_size":5059}
 • Ico64_123 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/29 13:59:16 +0700","id":58862,"media_folder_id":941,"commentable":false,"asset_file_name":"123.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2016/07/29 14:05:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2016/07/29 13:59:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2016/07/29 14:05:14 +0700","description":"banner","asset_file_size":8805}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/30 13:15:12 +0700","id":41749,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"Flanclub_5s.doc","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/30 13:15:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/30 13:15:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/msword","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/30 13:15:15 +0700","description":"\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e495\u0e2a","asset_file_size":28160}
 • Ico64_edit_5s {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/12/04 14:00:41 +0700","id":37091,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"edit_5s.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/12/04 14:03:44 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/12/04 14:00:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/12/04 14:03:44 +0700","description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e1a5\u0e2a","asset_file_size":158019}
 • Ico64_5s_2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/12/04 14:00:01 +0700","id":37090,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"5s_2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/12/04 14:03:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/12/04 14:00:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/12/04 14:03:42 +0700","description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e1a5\u0e2a","asset_file_size":695502}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/16 16:05:05 +0700","id":34755,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"meeting54_2.pdf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/05/16 17:01:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/05/16 16:05:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/05/16 17:01:00 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21KM","asset_file_size":101789}
 • Ico64_s_7 {"last_commented_at":"2012/03/12 20:56:42 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2012/02/14 10:42:59 +0700","id":33637,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"s_7.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/03/12 20:56:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/14 10:42:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/14 10:43:04 +0700","description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_file_size":14668}
 • Ico64_s_6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/14 10:42:32 +0700","id":33636,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"s_6.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/14 10:42:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/14 10:42:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/14 10:42:33 +0700","description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_file_size":15545}
 • Ico64_s_5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/14 10:42:04 +0700","id":33635,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"s_5.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/14 10:42:07 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/14 10:42:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/14 10:42:07 +0700","description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_file_size":14453}
 • Ico64_s_4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/14 10:41:31 +0700","id":33634,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"s_4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/14 10:41:35 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/14 10:41:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/14 10:41:35 +0700","description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_file_size":16124}
 • Ico64_s_3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/14 10:40:41 +0700","id":33633,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"s_3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/14 10:40:43 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/14 10:40:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/14 10:40:43 +0700","description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_file_size":17748}
 • Ico64_s_2 {"last_commented_at":"2012/04/06 11:37:55 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2012/02/14 10:40:06 +0700","id":33632,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"s_2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/04/06 11:37:55 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/14 10:40:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/14 10:40:07 +0700","description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_file_size":15717}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/10 14:51:33 +0700","id":33549,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"name_km.pdf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/10 14:51:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/10 14:51:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/10 14:51:42 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21","asset_file_size":142134}
 • Ico64_5s4_eng {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 14:36:22 +0700","id":33243,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"5s4_eng.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/02 14:36:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/02 14:36:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/02 14:36:29 +0700","description":"\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e49 5\u0e2a+","asset_file_size":184934}
 • Ico64_5s3_eng {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 14:35:41 +0700","id":33242,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"5s3_eng.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/02 14:35:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/02 14:35:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/02 14:35:42 +0700","description":"\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e49 5\u0e2a+","asset_file_size":211403}
 • Ico64_5s2_eng {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 14:35:14 +0700","id":33241,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"5s2_eng.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/02 14:35:16 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/02 14:35:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/02 14:35:16 +0700","description":"\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e49 5\u0e2a+","asset_file_size":202153}
 • Ico64_5s_eng {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 14:32:12 +0700","id":33240,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"5s_eng.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/02 14:32:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/02 14:32:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/02 14:32:14 +0700","description":"\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e49 5\u0e2a+","asset_file_size":214193}
 • Ico64_km2_eng {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 14:22:00 +0700","id":33239,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"km2_eng.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/02 14:22:05 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/02 14:22:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/02 14:22:05 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 Blog","asset_file_size":101828}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","id":32797,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"KPro_FAQs_new.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","description":"km","asset_file_size":75776}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","id":32527,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"Blog54_1.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","description":"blog","asset_file_size":80384}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","id":32526,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"KPro_FAQs1.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":72192}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","id":32525,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"new.doc","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/msword","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","description":"\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32","asset_file_size":33280}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","id":32524,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"54_1.pdf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21KM","asset_file_size":93810}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","id":32188,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"projectbase54.pdf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","asset_file_size":171392}
 • Ico64_click-icon111 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","id":32148,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"click-icon111.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","description":"click","asset_file_size":766}
 • Ico64_tips5 {"last_commented_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","id":32147,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"Tips5.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/13 09:19:25 +0700","description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e22","asset_file_size":953950}
 • Ico64_tips4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","id":32146,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"Tips4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30","asset_file_size":623997}
 • Ico64_tips33 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/09 16:41:11 +0700","id":32088,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"Tips33.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/09 16:41:17 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/09 16:41:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/09 16:41:17 +0700","description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 3","asset_file_size":36871}
 • Ico64_tips32 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/09 16:39:49 +0700","id":32087,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"Tips32.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/09 16:39:55 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/09 16:39:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/09 16:39:55 +0700","description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 2","asset_file_size":76741}
 • Ico64_tip-s3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/09 16:18:52 +0700","id":32086,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"Tip-s3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/09 16:19:32 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/09 16:18:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/12/09 16:19:32 +0700","description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01","asset_file_size":113352}
 • Ico64_s_1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/14 10:35:58 +0700","id":32075,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"s_1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/14 10:36:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/09 14:40:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/14 10:36:01 +0700","description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_file_size":16857}
 • Ico64_tipfeb2011 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","id":27143,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"TipFeb2011.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/02/07 12:44:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:25 +0700","description":"tipfeb2011","asset_file_size":126491}
 • Ico64_pfp5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","id":26443,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"PFP5.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/12/14 11:03:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","description":"\u003Cp\u003EPFP5\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_file_size":160128}
 • Ico64_pfp4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","id":26442,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"PFP4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/12/14 11:02:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","description":"PFP4","asset_file_size":159674}
 • Ico64_pfp3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","id":26441,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"PFP3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/12/14 11:02:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","description":"\u003Cp\u003EPFP3\u003C/p\u003E","asset_file_size":168040}
 • Ico64_pfp2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","id":26440,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"PFP2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:17 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/12/14 11:01:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:17 +0700","description":"\u003Cp\u003EPFP2\u003C/p\u003E","asset_file_size":174269}
ขนาดย่อ: