นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ttm2 {"member_only_commentable":false,"description":"ttm","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_file_name":"ttm2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17409,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152043,"media_folder_id":941,"created_at":"2009/09/23 19:56:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ttm1 {"member_only_commentable":false,"description":"ttm","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_file_name":"ttm1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17408,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202213,"media_folder_id":941,"created_at":"2009/09/23 19:56:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ttm {"member_only_commentable":false,"description":"ttm","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_file_name":"ttm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17407,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170512,"media_folder_id":941,"created_at":"2009/09/23 19:55:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1181650243 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e071","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","asset_file_name":"1181650243.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16649,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3598,"media_folder_id":941,"created_at":"2009/08/19 13:16:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1181650210 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","asset_file_name":"1181650210.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16648,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1769,"media_folder_id":941,"created_at":"2009/08/19 13:12:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:50:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:50:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ภายนอก {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:07 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193260,"media_folder_id":941,"created_at":"2009/07/30 16:40:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ภายใน {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:07 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":181015,"media_folder_id":941,"created_at":"2009/07/30 16:39:37 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:56 +0700","asset_file_name":"faculty_it_me.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":16072,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4137472,"media_folder_id":941,"created_at":"2009/07/22 17:00:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:44:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d ee\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:56 +0700","asset_file_name":"ee.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":16071,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1265664,"media_folder_id":941,"created_at":"2009/07/22 17:00:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:44:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: