นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ttm2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":152043,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17409,"created_at":"2009/09/23 19:56:22 +0700","asset_file_name":"ttm2.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","description":"ttm","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ttm1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":202213,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17408,"created_at":"2009/09/23 19:56:00 +0700","asset_file_name":"ttm1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","description":"ttm","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ttm {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:01:11 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":170512,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17407,"created_at":"2009/09/23 19:55:20 +0700","asset_file_name":"ttm.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","description":"ttm","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1181650243 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":3598,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16649,"created_at":"2009/08/19 13:16:42 +0700","asset_file_name":"1181650243.gif","updated_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e071","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1181650210 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:50:28 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":1769,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16648,"created_at":"2009/08/19 13:12:22 +0700","asset_file_name":"1181650210.gif","updated_at":"2011/05/31 17:50:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ภายนอก {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:33:59 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":193260,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16226,"created_at":"2009/07/30 16:40:18 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:33:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:07 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ภายใน {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":181015,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16225,"created_at":"2009/07/30 16:39:37 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:07 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:44:07 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":4137472,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","id":16072,"created_at":"2009/07/22 17:00:57 +0700","asset_file_name":"faculty_it_me.ppt","updated_at":"2011/05/31 17:44:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:56 +0700","description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:44:06 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":1265664,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","id":16071,"created_at":"2009/07/22 17:00:11 +0700","asset_file_name":"ee.ppt","updated_at":"2011/05/31 17:44:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:56 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d ee\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: