นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_plamern1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:40:21 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":189680,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15805,"created_at":"2009/07/02 16:19:39 +0700","asset_file_name":"plamern1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:40:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:32 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 5 \u0e2a.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_anigif {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:40:20 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":1337767,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":15804,"created_at":"2009/07/02 16:10:44 +0700","asset_file_name":"anigif.gif","updated_at":"2011/05/31 17:40:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:32 +0700","description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 5\u0e2a.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_plamern {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:40:18 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":177473,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15803,"created_at":"2009/07/02 16:09:30 +0700","asset_file_name":"plamern.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:40:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:32 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 5\u0e2a.\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_my_job_แป๋ม {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":82602,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14068,"created_at":"2009/04/22 14:15:10 +0700","asset_file_name":"My_Job_\u0e41\u0e1b\u0e4b\u0e21.jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","description":"mindmap \u0e41\u0e1b\u0e4b\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_my_job_ตา {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":69341,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14067,"created_at":"2009/04/22 14:14:45 +0700","asset_file_name":"My_job_\u0e15\u0e32.jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","description":"mindmap P\u0026#39;Ta","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_my_job_เจ้าชาย {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:31:44 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":40253,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14066,"created_at":"2009/04/22 14:14:17 +0700","asset_file_name":"My_Job_\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22.jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:31:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","description":"mindmap P\u0026#39;chay","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_กบ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:31:42 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":317523,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14065,"created_at":"2009/04/22 14:13:24 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e1a.jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:31:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","description":"mindmap P\u0026#39;kop","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_my_job_จิรวดี {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:31:39 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":73264,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14064,"created_at":"2009/04/22 14:12:44 +0700","asset_file_name":"My_job_\u0e08\u0e34\u0e23\u0e27\u0e14\u0e35.jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:31:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","description":"mindmap \u0e23\u0e38\u0e49\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kunyanun {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":82780,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":13633,"created_at":"2009/03/25 13:29:55 +0700","asset_file_name":"kunyanun.jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","description":"kunyanun","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: