นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nini_job {"created_at":"2009/03/25 13:28:57 +0700","asset_file_size":62063,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:14:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":13632,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"NINI","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","asset_file_name":"Nini_Job.jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:14:07 +0700","media_folder_id":941,"asset_processing":false}
  • Small_porn {"created_at":"2009/03/25 13:24:48 +0700","asset_file_size":75618,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":13631,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"feemindporn","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","asset_file_name":"porn.jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","media_folder_id":941,"asset_processing":false}
  • Small_my_job_แสงจันทร์ {"created_at":"2009/03/25 13:23:58 +0700","asset_file_size":298854,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":13630,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"feemindtu","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:10 +0700","asset_file_name":"my_job_\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c.jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","media_folder_id":941,"asset_processing":false}
  • Small_nym {"created_at":"2009/03/25 13:22:40 +0700","asset_file_size":68253,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":13629,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003Efreemindnim\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","asset_file_name":"nym.jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","media_folder_id":941,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2009/03/16 13:25:55 +0700","asset_file_size":76693,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:11:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":13413,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","asset_file_name":"meet.pdf","updated_at":"2011/05/31 17:11:14 +0700","media_folder_id":941,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2009/03/16 13:23:30 +0700","asset_file_size":76693,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:30:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":13412,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:04 +0700","asset_file_name":"5\u0e2a(\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29).pdf","updated_at":"2011/06/01 16:30:57 +0700","media_folder_id":941,"asset_processing":false}
  • Small_5ส4 {"created_at":"2008/12/18 13:26:21 +0700","asset_file_size":178072,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:53:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":11812,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"5\u0e2a. 4","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:30 +0700","asset_file_name":"5\u0e2a4.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:53:20 +0700","media_folder_id":941,"asset_processing":false}
  • Small_5ส3 {"created_at":"2008/12/12 17:07:05 +0700","asset_file_size":83023,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:53:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":11747,"asset_content_type":"image/gif","description":"5\u0e2a.3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:29 +0700","asset_file_name":"5\u0e2a3.gif","updated_at":"2011/06/01 15:53:14 +0700","media_folder_id":941,"asset_processing":false}
  • Small_5ส2 {"created_at":"2008/12/12 16:11:55 +0700","asset_file_size":186319,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:53:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":11741,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"5\u0e2a.2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:29 +0700","asset_file_name":"5\u0e2a2.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:53:12 +0700","media_folder_id":941,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: