นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > noppakao.m

No folder found
  • Small_nini_job {"asset_file_name":"Nini_Job.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:14:07 +0700","media_folder_id":941,"description":"NINI","updated_at":"2011/05/31 17:14:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/25 13:28:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62063,"id":13632,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_porn {"asset_file_name":"porn.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","media_folder_id":941,"description":"feemindporn","updated_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/25 13:24:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75618,"id":13631,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_my_job_แสงจันทร์ {"asset_file_name":"my_job_\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","media_folder_id":941,"description":"feemindtu","updated_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/25 13:23:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":298854,"id":13630,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nym {"asset_file_name":"nym.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003Efreemindnim\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/25 13:22:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68253,"id":13629,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"meet.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:11:14 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 17:11:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/03/16 13:25:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76693,"id":13413,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"5\u0e2a(\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29).pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:30:57 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:30:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/03/16 13:23:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76693,"id":13412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5ส4 {"asset_file_name":"5\u0e2a4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:53:20 +0700","media_folder_id":941,"description":"5\u0e2a. 4","updated_at":"2011/06/01 15:53:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/12/18 13:26:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":178072,"id":11812,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5ส3 {"asset_file_name":"5\u0e2a3.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:53:14 +0700","media_folder_id":941,"description":"5\u0e2a.3","updated_at":"2011/06/01 15:53:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/12/12 17:07:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83023,"id":11747,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5ส2 {"asset_file_name":"5\u0e2a2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:53:12 +0700","media_folder_id":941,"description":"5\u0e2a.2","updated_at":"2011/06/01 15:53:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/12/12 16:11:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186319,"id":11741,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: