นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > noppakao.m

No folder found
  • Small_ป้าย1 {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e221.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:43:53 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e222","updated_at":"2011/06/01 15:43:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/23 22:59:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93648,"id":7902,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_image(111)1 {"asset_file_name":"Image(111)1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:43:52 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e221","updated_at":"2011/06/01 15:43:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/23 22:58:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115786,"id":7901,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dl_771 {"asset_file_name":"dl_771.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:58 +0700","media_folder_id":941,"description":"KM \u0e0a\u0e27\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","updated_at":"2011/05/31 15:56:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/23 22:26:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":756999,"id":7900,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sanson16 {"asset_file_name":"sanson16.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:03 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 15:56:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/07/19 20:52:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41278,"id":7792,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_r8_48 {"asset_file_name":"r8_48.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:01 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:56:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/07/19 20:51:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2908,"id":7791,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_รางวัล3 {"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e253.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:19 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","updated_at":"2011/06/01 15:40:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/11 20:23:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46448,"id":7668,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_รางวัล2 {"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e252.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:19 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","updated_at":"2011/06/01 15:40:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/11 20:23:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50164,"id":7667,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_รางวัล1 {"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e251.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/11 20:22:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46185,"id":7666,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5ส_5 {"asset_file_name":"5\u0e2a_5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:10 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003ESCG5\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/30 17:09:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173920,"id":7419,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: