นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > noppakao.m

No folder found
  • Small_5ส_4 {"asset_file_name":"5\u0e2a_4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:09 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003ESCG3\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/30 17:09:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164105,"id":7418,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5ส_3 {"asset_file_name":"5\u0e2a_3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:09 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003ESCG3\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/30 17:09:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":168753,"id":7416,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5ส_2 {"asset_file_name":"5\u0e2a_2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:09 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003ESCG2\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/30 17:08:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":177555,"id":7415,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5ส_1 {"asset_file_name":"5\u0e2a_1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:08 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003ESCG1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/30 17:07:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":185823,"id":7413,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_modelfish {"asset_file_name":"modelfish.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:49:05 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e21\u0e40\u0e14\u0e25 \u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e39\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:49:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/11 22:24:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90808,"id":7118,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_km_eng {"asset_file_name":"km_eng.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/02/02 14:19:33 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25Blog","updated_at":"2012/02/02 14:19:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/11 22:16:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":212073,"id":7117,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/02 14:19:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pca20i1h3 {"asset_file_name":"pCA20I1H3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:49:04 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:49:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/11 22:08:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7077,"id":7116,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_หัวkm_copy {"asset_file_name":"\u0e2b\u0e31\u0e27km_copy.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:16 +0700","media_folder_id":941,"description":"km","updated_at":"2011/06/01 15:38:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/02 22:29:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74432,"id":6901,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_22222 {"asset_file_name":"22222.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:46:49 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E5s\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/29 20:22:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70934,"id":6857,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: