นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > noppakao.m

No folder found
  • Small_untitled-1_copy {"asset_file_name":"Untitled-1_copy.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:46:46 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27 5\u0e2a.\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:46:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/29 19:35:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65541,"id":6841,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_untitled {"asset_file_name":"untitled.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:45:54 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:45:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/27 20:46:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69498,"id":6755,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fan1 {"asset_file_name":"fan1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/10/16 16:11:48 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 5\u0e2a.\u003C/p\u003E","updated_at":"2012/10/16 16:11:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/27 20:35:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70418,"id":6754,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/16 16:11:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_2 {"asset_file_name":"2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:45:53 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 5\u0e2a.\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:45:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/27 20:33:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":220894,"id":6753,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_yenta4-emoticon-0026 {"asset_file_name":"yenta4-emoticon-0026.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:45:53 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e35\u0e04\u0e48\u0e30\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:45:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/05/27 19:21:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3992,"id":6752,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_7ส_56 {"asset_file_name":"7\u0e2a_56.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:10 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e 7\u0e2a.\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:38:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/15 21:32:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":187449,"id":6506,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_7ส_6 {"asset_file_name":"7\u0e2a_6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:10 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e 7\u0e2a.6\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:38:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/15 21:31:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":204197,"id":6505,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_7ส_4 {"asset_file_name":"7\u0e2a_4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:09 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e 7\u0e2a.5\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:38:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/15 21:31:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":257405,"id":6504,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_7ส_3 {"asset_file_name":"7\u0e2a_3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:09 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e 7\u0e2a.4\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:38:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/15 21:30:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":269837,"id":6503,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: