นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_7ส_2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:09 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":290656,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6502,"created_at":"2008/05/15 21:29:46 +0700","asset_file_name":"7\u0e2a_2.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:38:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:29 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e 7\u0e2a.3\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_7ส_1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:08 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":247897,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6501,"created_at":"2008/05/15 21:29:06 +0700","asset_file_name":"7\u0e2a_1.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:38:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:29 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e 7\u0e2a.2\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_7ส {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:08 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":245124,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6500,"created_at":"2008/05/15 21:28:10 +0700","asset_file_name":"7\u0e2a.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:38:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:29 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e 7\u0e2a.1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:42:24 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":54721,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6368,"created_at":"2008/05/13 12:08:32 +0700","asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:42:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:40 +0700","description":"11","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_yociexp108 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:40:18 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":5823,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6183,"created_at":"2008/05/02 20:41:35 +0700","asset_file_name":"yociexp108.gif","updated_at":"2011/05/31 15:40:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:27 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e35\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_head3_03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:10 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":7161,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6062,"created_at":"2008/04/25 20:10:53 +0700","asset_file_name":"head3_03.gif","updated_at":"2011/05/31 15:39:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","description":"Head3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_head2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:09 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":9707,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6061,"created_at":"2008/04/25 20:06:46 +0700","asset_file_name":"head2.gif","updated_at":"2011/05/31 15:39:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","description":"\u003Cp\u003Ehead2\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_head {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:08 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":26353,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6059,"created_at":"2008/04/25 18:28:26 +0700","asset_file_name":"head.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:39:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","description":"head","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_head1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":49676,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6050,"created_at":"2008/04/25 16:12:29 +0700","asset_file_name":"head1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:18 +0700","description":"head1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: