นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > noppakao.m

No folder found
  • Small_b-hi {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:37:04 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":6092,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5929,"created_at":"2008/04/23 15:50:55 +0700","asset_file_name":"B-Hi.gif","updated_at":"2011/05/31 15:37:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:05 +0700","description":"B-Hi","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_bye {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:37:03 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":12644,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5928,"created_at":"2008/04/23 15:49:13 +0700","asset_file_name":"bye.gif","updated_at":"2011/05/31 15:37:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:05 +0700","description":"\u003Cp\u003EBye\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_yaa {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:36:47 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":16870,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5917,"created_at":"2008/04/23 14:05:35 +0700","asset_file_name":"yaa.gif","updated_at":"2011/05/31 15:36:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e35\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: