นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_updated_at":"2012/02/14 10:41:31 +0700","asset_file_name":"s_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33634,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16124,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/02/14 10:41:31 +0700","modified_at":"2012/02/14 10:41:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/14 10:41:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_s_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_updated_at":"2012/02/14 10:40:41 +0700","asset_file_name":"s_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33633,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17748,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/02/14 10:40:41 +0700","modified_at":"2012/02/14 10:40:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/14 10:40:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_s_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_updated_at":"2012/02/14 10:40:06 +0700","asset_file_name":"s_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33632,"last_commented_at":"2012/04/06 11:37:55 +0700","commentable":true,"asset_file_size":15717,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/02/14 10:40:06 +0700","modified_at":"2012/02/14 10:40:07 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/06 11:37:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2012/02/10 14:51:33 +0700","asset_file_name":"name_km.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":33549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142134,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/02/10 14:51:33 +0700","modified_at":"2012/02/10 14:51:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/10 14:51:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5s4_eng {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e49 5\u0e2a+","asset_updated_at":"2012/02/02 14:36:22 +0700","asset_file_name":"5s4_eng.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33243,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184934,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/02/02 14:36:22 +0700","modified_at":"2012/02/02 14:36:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 14:36:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5s3_eng {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e49 5\u0e2a+","asset_updated_at":"2012/02/02 14:35:41 +0700","asset_file_name":"5s3_eng.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33242,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":211403,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/02/02 14:35:41 +0700","modified_at":"2012/02/02 14:35:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 14:35:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5s2_eng {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e49 5\u0e2a+","asset_updated_at":"2012/02/02 14:35:14 +0700","asset_file_name":"5s2_eng.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33241,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202153,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/02/02 14:35:14 +0700","modified_at":"2012/02/02 14:35:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 14:35:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5s_eng {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e49 5\u0e2a+","asset_updated_at":"2012/02/02 14:32:12 +0700","asset_file_name":"5s_eng.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33240,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214193,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/02/02 14:32:12 +0700","modified_at":"2012/02/02 14:32:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 14:32:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_km2_eng {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 Blog","asset_updated_at":"2012/02/02 14:22:00 +0700","asset_file_name":"km2_eng.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33239,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101828,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/02/02 14:22:00 +0700","modified_at":"2012/02/02 14:22:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 14:22:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: