นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"KPro_FAQs_new.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":2,"description":"km","created_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","id":32797,"asset_file_size":75776}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Blog54_1.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":2,"description":"blog","created_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","id":32527,"asset_file_size":80384}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"KPro_FAQs1.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","id":32526,"asset_file_size":72192}
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"new.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32","created_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","id":32525,"asset_file_size":33280}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"54_1.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21KM","created_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","id":32524,"asset_file_size":93810}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"projectbase54.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","id":32188,"asset_file_size":171392}
  • Small_click-icon111 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"click-icon111.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":2,"description":"click","created_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","id":32148,"asset_file_size":766}
  • Small_tips5 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Tips5.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":2,"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e22","created_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/13 09:19:25 +0700","id":32147,"asset_file_size":953950}
  • Small_tips4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tips4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":2,"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30","created_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","id":32146,"asset_file_size":623997}
ขนาดย่อ: