นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"KPro_FAQs_new.xls","visibility":2,"modified_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","media_folder_id":941,"description":"km","updated_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75776,"id":32797,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Blog54_1.xls","visibility":2,"modified_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","media_folder_id":941,"description":"blog","updated_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80384,"id":32527,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"KPro_FAQs1.xls","visibility":2,"modified_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72192,"id":32526,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"new.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32","updated_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33280,"id":32525,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"54_1.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21KM","updated_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93810,"id":32524,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"projectbase54.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","updated_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":171392,"id":32188,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_click-icon111 {"asset_file_name":"click-icon111.gif","visibility":2,"modified_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","media_folder_id":941,"description":"click","updated_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":766,"id":32148,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tips5 {"asset_file_name":"Tips5.png","visibility":2,"modified_at":"2011/12/13 09:19:25 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e22","updated_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":953950,"id":32147,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","asset_updated_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tips4 {"asset_file_name":"Tips4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30","updated_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":623997,"id":32146,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: