นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > noppakao.m

No folder found
  • {"member_only_commentable":false,"description":"km","asset_updated_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","asset_file_name":"KPro_FAQs_new.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":32797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75776,"media_folder_id":941,"created_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","modified_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"blog","asset_updated_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","asset_file_name":"Blog54_1.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":32527,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80384,"media_folder_id":941,"created_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","modified_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","asset_file_name":"KPro_FAQs1.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":32526,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72192,"media_folder_id":941,"created_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","modified_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32","asset_updated_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","asset_file_name":"new.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":32525,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33280,"media_folder_id":941,"created_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","modified_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21KM","asset_updated_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","asset_file_name":"54_1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":32524,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93810,"media_folder_id":941,"created_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","modified_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","asset_file_name":"projectbase54.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":32188,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171392,"media_folder_id":941,"created_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","modified_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_click-icon111 {"member_only_commentable":false,"description":"click","asset_updated_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","asset_file_name":"click-icon111.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":32148,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":766,"media_folder_id":941,"created_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","modified_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tips5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","asset_file_name":"Tips5.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":32147,"last_commented_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","commentable":true,"asset_file_size":953950,"media_folder_id":941,"created_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","modified_at":"2011/12/13 09:19:25 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tips4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30","asset_updated_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","asset_file_name":"Tips4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":623997,"media_folder_id":941,"created_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","modified_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: