นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > noppakao.m

No folder found
  • {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":75776,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":32797,"created_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","asset_file_name":"KPro_FAQs_new.xls","updated_at":"2012/01/16 15:40:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/16 15:40:13 +0700","description":"km","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":80384,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":32527,"created_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","asset_file_name":"Blog54_1.xls","updated_at":"2011/12/29 09:10:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:10:15 +0700","description":"blog","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":72192,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":32526,"created_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","asset_file_name":"KPro_FAQs1.xls","updated_at":"2011/12/29 09:04:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:04:32 +0700","description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":33280,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/msword","id":32525,"created_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","asset_file_name":"new.doc","updated_at":"2011/12/29 09:00:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/29 09:00:14 +0700","description":"\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":93810,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":32524,"created_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","asset_file_name":"54_1.pdf","updated_at":"2011/12/29 08:58:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/29 08:58:03 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21KM","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":171392,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":32188,"created_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","asset_file_name":"projectbase54.pdf","updated_at":"2011/12/14 11:30:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/14 11:30:29 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_click-icon111 {"commentable":true,"modified_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":766,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":32148,"created_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","asset_file_name":"click-icon111.gif","updated_at":"2011/12/13 09:34:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:34:45 +0700","description":"click","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tips5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/12/13 09:19:25 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":953950,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":32147,"created_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","asset_file_name":"Tips5.png","updated_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:19:19 +0700","description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e22","last_commented_at":"2011/12/30 13:24:35 +0700","asset_processing":false}
  • Small_tips4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":623997,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":32146,"created_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","asset_file_name":"Tips4.jpg","updated_at":"2011/12/13 09:10:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:10:45 +0700","description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: