นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tips33 {"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 3","asset_updated_at":"2011/12/09 16:41:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":32088,"deleted_at":null,"created_at":"2011/12/09 16:41:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Tips33.gif","updated_at":"2011/12/09 16:41:17 +0700","modified_at":"2011/12/09 16:41:17 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":36871,"last_commented_at":null}
  • Small_tips32 {"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 2","asset_updated_at":"2011/12/09 16:39:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":32087,"deleted_at":null,"created_at":"2011/12/09 16:39:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Tips32.gif","updated_at":"2011/12/09 16:39:55 +0700","modified_at":"2011/12/09 16:39:55 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76741,"last_commented_at":null}
  • Small_tip-s3 {"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01","asset_updated_at":"2011/12/09 16:18:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32086,"deleted_at":null,"created_at":"2011/12/09 16:18:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Tip-s3.jpg","updated_at":"2011/12/09 16:19:32 +0700","modified_at":"2011/12/09 16:19:32 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":113352,"last_commented_at":null}
  • Small_s_1 {"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e227\u0e2a","asset_updated_at":"2012/02/14 10:35:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32075,"deleted_at":null,"created_at":"2011/12/09 14:40:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"s_1.jpg","updated_at":"2012/02/14 10:36:01 +0700","modified_at":"2012/02/14 10:36:01 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":16857,"last_commented_at":null}
  • Small_tipfeb2011 {"description":"tipfeb2011","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27143,"deleted_at":null,"created_at":"2011/02/07 12:44:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"TipFeb2011.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:34:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:25 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":126491,"last_commented_at":null}
  • Small_pfp5 {"description":"\u003Cp\u003EPFP5\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26443,"deleted_at":null,"created_at":"2010/12/14 11:03:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PFP5.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":160128,"last_commented_at":null}
  • Small_pfp4 {"description":"PFP4","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26442,"deleted_at":null,"created_at":"2010/12/14 11:02:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PFP4.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":159674,"last_commented_at":null}
  • Small_pfp3 {"description":"\u003Cp\u003EPFP3\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26441,"deleted_at":null,"created_at":"2010/12/14 11:02:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PFP3.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:18 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":168040,"last_commented_at":null}
  • Small_pfp2 {"description":"\u003Cp\u003EPFP2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26440,"deleted_at":null,"created_at":"2010/12/14 11:01:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PFP2.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:29:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:17 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":174269,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: