นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_แฟ้ม {"asset_file_name":"\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:36:01 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21","updated_at":"2011/06/01 16:36:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/08 10:37:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69677,"id":17717,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mahak {"asset_file_name":"mahak.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:09 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e48\u0e2b\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:05:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/01 15:11:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43977,"id":17625,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kst4 {"asset_file_name":"kst4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:01:15 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:01:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/23 19:57:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":198676,"id":17413,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kst3 {"asset_file_name":"kst3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/23 19:57:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201916,"id":17412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kst2 {"asset_file_name":"kst2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/23 19:57:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":179303,"id":17411,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ttm3 {"asset_file_name":"ttm3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:01:13 +0700","media_folder_id":941,"description":"ttm","updated_at":"2011/05/31 18:01:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/23 19:56:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196476,"id":17410,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ttm2 {"asset_file_name":"ttm2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","media_folder_id":941,"description":"ttm","updated_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/23 19:56:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152043,"id":17409,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ttm1 {"asset_file_name":"ttm1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","media_folder_id":941,"description":"ttm","updated_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/23 19:56:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":202213,"id":17408,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ttm {"asset_file_name":"ttm.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:01:11 +0700","media_folder_id":941,"description":"ttm","updated_at":"2011/05/31 18:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/23 19:55:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":170512,"id":17407,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1181650243 {"asset_file_name":"1181650243.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e071","updated_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/08/19 13:16:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3598,"id":16649,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1181650210 {"asset_file_name":"1181650210.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:50:28 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","updated_at":"2011/05/31 17:50:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/08/19 13:12:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1769,"id":16648,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ภายนอก {"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:59 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:33:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/30 16:40:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":193260,"id":16226,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ภายใน {"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/30 16:39:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":181015,"id":16225,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"faculty_it_me.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:44:07 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25","updated_at":"2011/05/31 17:44:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/07/22 17:00:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4137472,"id":16072,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"ee.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:44:06 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d ee\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:44:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/07/22 17:00:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1265664,"id":16071,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_plamern1 {"asset_file_name":"plamern1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:40:21 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 5 \u0e2a.","updated_at":"2011/05/31 17:40:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/02 16:19:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":189680,"id":15805,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_anigif {"asset_file_name":"anigif.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:40:20 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 5\u0e2a.","updated_at":"2011/05/31 17:40:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/07/02 16:10:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1337767,"id":15804,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_plamern {"asset_file_name":"plamern.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:40:18 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 5\u0e2a.\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:40:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/02 16:09:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":177473,"id":15803,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_my_job_แป๋ม {"asset_file_name":"My_Job_\u0e41\u0e1b\u0e4b\u0e21.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","media_folder_id":941,"description":"mindmap \u0e41\u0e1b\u0e4b\u0e21","updated_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/22 14:15:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82602,"id":14068,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_my_job_ตา {"asset_file_name":"My_job_\u0e15\u0e32.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","media_folder_id":941,"description":"mindmap P\u0026#39;Ta","updated_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/22 14:14:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69341,"id":14067,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_my_job_เจ้าชาย {"asset_file_name":"My_Job_\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:31:44 +0700","media_folder_id":941,"description":"mindmap P\u0026#39;chay","updated_at":"2011/06/01 16:31:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/22 14:14:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40253,"id":14066,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_กบ {"asset_file_name":"\u0e01\u0e1a.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:31:42 +0700","media_folder_id":941,"description":"mindmap P\u0026#39;kop","updated_at":"2011/06/01 16:31:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/22 14:13:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":317523,"id":14065,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_my_job_จิรวดี {"asset_file_name":"My_job_\u0e08\u0e34\u0e23\u0e27\u0e14\u0e35.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:31:39 +0700","media_folder_id":941,"description":"mindmap \u0e23\u0e38\u0e49\u0e07","updated_at":"2011/06/01 16:31:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/22 14:12:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73264,"id":14064,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kunyanun {"asset_file_name":"kunyanun.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","media_folder_id":941,"description":"kunyanun","updated_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/25 13:29:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82780,"id":13633,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nini_job {"asset_file_name":"Nini_Job.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:14:07 +0700","media_folder_id":941,"description":"NINI","updated_at":"2011/05/31 17:14:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/25 13:28:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62063,"id":13632,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: