นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_แฟ้ม {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","id":17717,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:36:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/10/08 10:37:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:36:01 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21","asset_file_size":69677}
 • Tiny_mahak {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:03 +0700","id":17625,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"mahak.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:09 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/10/01 15:11:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:05:09 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e48\u0e2b\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":43977}
 • Tiny_kst4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","id":17413,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"kst4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:57:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:01:15 +0700","description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","asset_file_size":198676}
 • Tiny_kst3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","id":17412,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"kst3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:57:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","asset_file_size":201916}
 • Tiny_kst2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","id":17411,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"kst2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:57:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","asset_file_size":179303}
 • Tiny_ttm3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","id":17410,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"ttm3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:56:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:01:13 +0700","description":"ttm","asset_file_size":196476}
 • Tiny_ttm2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","id":17409,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"ttm2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:56:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","description":"ttm","asset_file_size":152043}
 • Tiny_ttm1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","id":17408,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"ttm1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:56:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:01:12 +0700","description":"ttm","asset_file_size":202213}
 • Tiny_ttm {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","id":17407,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"ttm.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:11 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:55:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:01:11 +0700","description":"ttm","asset_file_size":170512}
 • Tiny_1181650243 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","id":16649,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"1181650243.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/08/19 13:16:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e071","asset_file_size":3598}
 • Tiny_1181650210 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","id":16648,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"1181650210.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:50:28 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/08/19 13:12:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:50:28 +0700","description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":1769}
 • Tiny_ภายนอก {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:07 +0700","id":16226,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/07/30 16:40:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:33:59 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u003C/p\u003E","asset_file_size":193260}
 • Tiny_ภายใน {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:07 +0700","id":16225,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/07/30 16:39:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":181015}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:56 +0700","id":16072,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"faculty_it_me.ppt","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:07 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/07/22 17:00:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:44:07 +0700","description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25","asset_file_size":4137472}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:56 +0700","id":16071,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"ee.ppt","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:06 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/07/22 17:00:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:44:06 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d ee\u003C/p\u003E","asset_file_size":1265664}
 • Tiny_plamern1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:32 +0700","id":15805,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"plamern1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:40:21 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/07/02 16:19:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:40:21 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 5 \u0e2a.","asset_file_size":189680}
 • Tiny_anigif {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:32 +0700","id":15804,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"anigif.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:40:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/07/02 16:10:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:40:20 +0700","description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 5\u0e2a.","asset_file_size":1337767}
 • Tiny_plamern {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:32 +0700","id":15803,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"plamern.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:40:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/07/02 16:09:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:40:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 5\u0e2a.\u003C/p\u003E","asset_file_size":177473}
 • Tiny_my_job_แป๋ม {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","id":14068,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"My_Job_\u0e41\u0e1b\u0e4b\u0e21.jpeg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/04/22 14:15:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","description":"mindmap \u0e41\u0e1b\u0e4b\u0e21","asset_file_size":82602}
 • Tiny_my_job_ตา {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","id":14067,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"My_job_\u0e15\u0e32.jpeg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/04/22 14:14:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:31:46 +0700","description":"mindmap P\u0026#39;Ta","asset_file_size":69341}
 • Tiny_my_job_เจ้าชาย {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","id":14066,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"My_Job_\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22.jpeg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:31:44 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/04/22 14:14:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:31:44 +0700","description":"mindmap P\u0026#39;chay","asset_file_size":40253}
 • Tiny_กบ {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","id":14065,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e01\u0e1a.jpeg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:31:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/04/22 14:13:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:31:42 +0700","description":"mindmap P\u0026#39;kop","asset_file_size":317523}
 • Tiny_my_job_จิรวดี {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:21 +0700","id":14064,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"My_job_\u0e08\u0e34\u0e23\u0e27\u0e14\u0e35.jpeg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:31:39 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/04/22 14:12:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:31:39 +0700","description":"mindmap \u0e23\u0e38\u0e49\u0e07","asset_file_size":73264}
 • Tiny_kunyanun {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","id":13633,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"kunyanun.jpeg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/03/25 13:29:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","description":"kunyanun","asset_file_size":82780}
 • Tiny_nini_job {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","id":13632,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"Nini_Job.jpeg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:14:07 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/03/25 13:28:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:14:07 +0700","description":"NINI","asset_file_size":62063}
ขนาดย่อ: