นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_porn {"asset_file_name":"porn.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","media_folder_id":941,"description":"feemindporn","updated_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/25 13:24:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75618,"id":13631,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_my_job_แสงจันทร์ {"asset_file_name":"my_job_\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","media_folder_id":941,"description":"feemindtu","updated_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/25 13:23:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":298854,"id":13630,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nym {"asset_file_name":"nym.jpeg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003Efreemindnim\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:14:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/25 13:22:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68253,"id":13629,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"meet.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:11:14 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 17:11:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/03/16 13:25:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76693,"id":13413,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"5\u0e2a(\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29).pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:30:57 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:30:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/03/16 13:23:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76693,"id":13412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_5ส4 {"asset_file_name":"5\u0e2a4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:53:20 +0700","media_folder_id":941,"description":"5\u0e2a. 4","updated_at":"2011/06/01 15:53:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/12/18 13:26:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":178072,"id":11812,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_5ส3 {"asset_file_name":"5\u0e2a3.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:53:14 +0700","media_folder_id":941,"description":"5\u0e2a.3","updated_at":"2011/06/01 15:53:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/12/12 17:07:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83023,"id":11747,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_5ส2 {"asset_file_name":"5\u0e2a2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:53:12 +0700","media_folder_id":941,"description":"5\u0e2a.2","updated_at":"2011/06/01 15:53:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/12/12 16:11:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186319,"id":11741,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_5s_11 {"asset_file_name":"5s_11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/04 14:06:18 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e1a5\u0e2a","updated_at":"2012/12/04 14:06:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/12/12 16:11:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":590729,"id":11740,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/04 14:06:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_muangsongkhla {"asset_file_name":"muangsongkhla.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:42:04 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/26 09:25:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":170574,"id":11366,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_q-talk {"asset_file_name":"Q-talk.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:38:24 +0700","media_folder_id":941,"description":"Q-talk \u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19","updated_at":"2011/05/31 16:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/14 13:12:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":170023,"id":11103,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"highslide.js","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:35:54 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003Ehighslide\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:35:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/js","created_at":"2008/11/07 11:01:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48331,"id":10886,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"highslide.css","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:35:53 +0700","media_folder_id":941,"description":"css","updated_at":"2011/05/31 16:35:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"text/css","created_at":"2008/11/07 11:00:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10795,"id":10885,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_content2bear2 {"asset_file_name":"content2bear2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:29:53 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003EQ-Talk \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4/2551\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:29:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/10/29 09:15:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":338057,"id":10501,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ป้าย4 {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e224.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:43:55 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e225","updated_at":"2011/06/01 15:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/23 23:02:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94608,"id":7905,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ป้าย3 {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e223.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:43:54 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e224","updated_at":"2011/06/01 15:43:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/23 23:01:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88230,"id":7904,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ป้าย2 {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e222.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:43:54 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e223","updated_at":"2011/06/01 15:43:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/23 23:01:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86647,"id":7903,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ป้าย1 {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e221.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:43:53 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e222","updated_at":"2011/06/01 15:43:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/23 22:59:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93648,"id":7902,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_image(111)1 {"asset_file_name":"Image(111)1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:43:52 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e221","updated_at":"2011/06/01 15:43:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/23 22:58:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115786,"id":7901,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dl_771 {"asset_file_name":"dl_771.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:58 +0700","media_folder_id":941,"description":"KM \u0e0a\u0e27\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","updated_at":"2011/05/31 15:56:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/23 22:26:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":756999,"id":7900,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sanson16 {"asset_file_name":"sanson16.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:03 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 15:56:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/07/19 20:52:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41278,"id":7792,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_r8_48 {"asset_file_name":"r8_48.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:01 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:56:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/07/19 20:51:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2908,"id":7791,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_รางวัล3 {"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e253.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:19 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","updated_at":"2011/06/01 15:40:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/11 20:23:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46448,"id":7668,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_รางวัล2 {"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e252.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:19 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","updated_at":"2011/06/01 15:40:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/11 20:23:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50164,"id":7667,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_รางวัล1 {"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e251.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/11 20:22:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46185,"id":7666,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: