นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > noppakao.m

No folder found
  • Small_pfp1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:29:17 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":224331,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26439,"created_at":"2010/12/14 11:01:05 +0700","asset_file_name":"PFP1.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:29:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","description":"\u003Cp\u003EPFP1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_q-talkcop {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:29:17 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":193170,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26438,"created_at":"2010/12/13 21:27:57 +0700","asset_file_name":"Q-TalkCoP.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:29:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:38 +0700","description":"\u003Cp\u003EQ-Talk CoP\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_เดือนธันวา {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:46:55 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":206426,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26323,"created_at":"2010/12/07 14:27:01 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:46:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:03 +0700","description":"\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 53","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tipธ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:46:57 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":12343460,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26322,"created_at":"2010/12/07 14:18:06 +0700","asset_file_name":"Tip\u0e18.\u0e04.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:46:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:03 +0700","description":"Tip \u0e18.\u0e04.53","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tipธ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:46:54 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":953950,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":26261,"created_at":"2010/12/03 15:21:42 +0700","asset_file_name":"Tip\u0e18.\u0e04.png","updated_at":"2011/06/01 16:46:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:02 +0700","description":"\u003Cp\u003Etip \u0e18.\u0e04.53\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_bench {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:28:24 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":196768,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26260,"created_at":"2010/12/03 15:17:15 +0700","asset_file_name":"bench.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:24 +0700","description":"\u003Cp\u003Ekm\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tipพ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:45:38 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":623997,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":25712,"created_at":"2010/11/08 15:50:57 +0700","asset_file_name":"Tip\u0e1e.\u0e22.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:45:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:41 +0700","description":"Tip \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e1e.\u0e22.53","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tipต {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:45:00 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":36871,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":25193,"created_at":"2010/10/06 13:08:56 +0700","asset_file_name":"Tip\u0e15.\u0e042-3_03.gif","updated_at":"2011/06/01 16:45:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:32 +0700","description":"\u003Cp\u003ETip \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 53\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tipต {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:45:00 +0700","media_folder_id":941,"deleted_at":null,"asset_file_size":76741,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":25192,"created_at":"2010/10/06 13:08:33 +0700","asset_file_name":"Tip\u0e15.\u0e042-3_02.gif","updated_at":"2011/06/01 16:45:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:32 +0700","description":"\u003Cp\u003ETip \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 53\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: