นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tips31 {"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 1","asset_updated_at":"2011/12/09 16:38:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25191,"deleted_at":null,"created_at":"2010/10/06 13:08:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Tips31.jpg","updated_at":"2011/12/09 16:38:49 +0700","modified_at":"2011/12/09 16:38:49 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":285953,"last_commented_at":null}
  • Small_tipก {"description":"\u003Cp\u003ETip \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e192553\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24625,"deleted_at":null,"created_at":"2010/09/07 14:16:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Tip\u0e01.\u0e22.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:44:17 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:44:17 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":113352,"last_commented_at":null}
  • Small_sloganlean {"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e42\u0e25\u0e41\u0e01\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24623,"deleted_at":null,"created_at":"2010/09/07 13:11:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sloganLean.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:19:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:19:33 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":37159,"last_commented_at":null}
  • Small_5222 {"description":"5ss","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":24065,"deleted_at":null,"created_at":"2010/08/04 01:06:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5222.gif","updated_at":"2011/05/31 19:16:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:16:13 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2020991,"last_commented_at":null}
  • Small_5s5 {"description":"\u003Cp\u003E5s\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24064,"deleted_at":null,"created_at":"2010/08/04 00:51:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5s5.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:16:11 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":157119,"last_commented_at":null}
  • Small_5s-1 {"description":"5\u0e2a","asset_updated_at":"2011/12/13 09:24:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23655,"deleted_at":null,"created_at":"2010/07/07 11:34:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5s-1.jpg","updated_at":"2011/12/13 09:24:06 +0700","modified_at":"2011/12/13 09:24:06 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":79231,"last_commented_at":null}
  • Small_favorites {"description":"\u0e14\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23636,"deleted_at":null,"created_at":"2010/07/06 14:07:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Favorites.png","updated_at":"2011/05/31 19:13:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:13:50 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20812,"last_commented_at":null}
  • Small_award_star_bronze_1 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e32\u0e27\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23635,"deleted_at":null,"created_at":"2010/07/06 14:07:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"award_star_bronze_1.png","updated_at":"2011/05/31 19:13:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:13:50 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1619,"last_commented_at":null}
  • Small_train {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22380,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/20 19:40:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"train.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:04:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:04:28 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115988,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: