นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tips31 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tips31.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":null,"description":"\u0e2a.\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 1","created_at":"2010/10/06 13:08:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/09 16:38:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/09 16:38:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/09 16:38:49 +0700","id":25191,"asset_file_size":285953}
  • Small_tipก {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tip\u0e01.\u0e22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ETip \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e192553\u003C/p\u003E","created_at":"2010/09/07 14:16:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:44:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:17 +0700","id":24625,"asset_file_size":113352}
  • Small_sloganlean {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sloganLean.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e42\u0e25\u0e41\u0e01\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2010/09/07 13:11:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:19:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:19:33 +0700","id":24623,"asset_file_size":37159}
  • Small_5222 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"5222.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":null,"description":"5ss","created_at":"2010/08/04 01:06:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:16:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:16:13 +0700","id":24065,"asset_file_size":2020991}
  • Small_5s5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5s5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E5s\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/04 00:51:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:16:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:16:11 +0700","id":24064,"asset_file_size":157119}
  • Small_5s-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5s-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":null,"description":"5\u0e2a","created_at":"2010/07/07 11:34:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/13 09:24:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/13 09:24:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/13 09:24:06 +0700","id":23655,"asset_file_size":79231}
  • Small_favorites {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Favorites.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e32\u0e27","created_at":"2010/07/06 14:07:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:50 +0700","id":23636,"asset_file_size":20812}
  • Small_award_star_bronze_1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"award_star_bronze_1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e32\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2010/07/06 14:07:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:50 +0700","id":23635,"asset_file_size":1619}
  • Small_train {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"train.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":941,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21","created_at":"2010/04/20 19:40:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:04:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:04:28 +0700","id":22380,"asset_file_size":115988}
ขนาดย่อ: