นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_modernris_(62) {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e46\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:17 +0700","asset_file_name":"ModernRis_(62).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21457,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8417649,"media_folder_id":941,"created_at":"2010/03/10 14:00:22 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_blog_ผู้บริหาร {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ekm\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:13 +0700","asset_file_name":"Blog_\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21387,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187450,"media_folder_id":941,"created_at":"2010/03/04 16:02:28 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_kmสัญจร3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ekm\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:13 +0700","asset_file_name":"km\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e233.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21386,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187733,"media_folder_id":941,"created_at":"2010/03/04 15:45:16 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_kmสัญจร2 {"member_only_commentable":false,"description":"km","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:12 +0700","asset_file_name":"km\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e232.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21385,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190279,"media_folder_id":941,"created_at":"2010/03/04 15:44:12 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1178038767 {"member_only_commentable":false,"description":"background2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:38 +0700","asset_file_name":"1178038767.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21348,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1903,"media_folder_id":941,"created_at":"2010/03/03 15:20:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:52:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1481 {"member_only_commentable":false,"description":"background1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:37 +0700","asset_file_name":"1481.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19224,"media_folder_id":941,"created_at":"2010/03/03 15:19:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:52:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_211 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e02\u0e27\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:31 +0700","asset_file_name":"211.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6468,"media_folder_id":941,"created_at":"2010/02/25 11:20:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:51:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bg {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","asset_file_name":"bg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20945,"last_commented_at":"2013/10/02 10:19:21 +0700","commentable":true,"asset_file_size":24157,"media_folder_id":941,"created_at":"2010/02/12 11:39:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:47:27 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/02 10:19:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_over_worked {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:44 +0700","asset_file_name":"over_worked.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":20663,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120373,"media_folder_id":941,"created_at":"2010/02/02 15:57:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:43:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:43:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: