นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Tiny_head2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","id":6061,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"head2.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:09 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/25 20:06:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:39:09 +0700","description":"\u003Cp\u003Ehead2\u003C/p\u003E","asset_file_size":9707}
  • Tiny_head {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","id":6059,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"head.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:08 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/25 18:28:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:39:08 +0700","description":"head","asset_file_size":26353}
  • Tiny_head1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:18 +0700","id":6050,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"head1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/25 16:12:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","description":"head1","asset_file_size":49676}
  • Tiny_b-hi {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:05 +0700","id":5929,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"B-Hi.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/23 15:50:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:37:04 +0700","description":"B-Hi","asset_file_size":6092}
  • Tiny_bye {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:05 +0700","id":5928,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"bye.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:03 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/23 15:49:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:37:03 +0700","description":"\u003Cp\u003EBye\u003C/p\u003E","asset_file_size":12644}
  • Tiny_yaa {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","id":5917,"media_folder_id":941,"commentable":true,"asset_file_name":"yaa.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:36:47 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/23 14:05:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:36:47 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e35\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","asset_file_size":16870}
ขนาดย่อ: