นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_71 {"asset_file_name":"71.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:43:00 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e072","updated_at":"2011/05/31 18:43:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 15:17:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9483,"id":20597,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dome1 {"asset_file_name":"dome1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:47 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e14\u0e21","updated_at":"2011/05/31 18:42:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 15:03:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47644,"id":20575,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_45 {"asset_file_name":"45.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:39 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:42:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/01 17:41:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13767,"id":20567,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_visanu {"asset_file_name":"visanu.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:25:53 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e29\u0e13\u0e38\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:25:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/03 16:15:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5766,"id":19070,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5s4 {"asset_file_name":"5s4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:24:51 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35 Best Practies 5\u0026#39;s+ ","updated_at":"2011/05/31 18:24:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/27 15:33:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":192941,"id":18998,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5s3 {"asset_file_name":"5s3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:24:50 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35 Best Practies 5\u0026#39;s+ ","updated_at":"2011/05/31 18:24:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/27 15:32:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":225986,"id":18997,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5s2 {"asset_file_name":"5s2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:24:49 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35 Best Practies 5\u0026#39;s+ ","updated_at":"2011/05/31 18:24:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/27 15:32:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":172667,"id":18996,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5s1 {"asset_file_name":"5s1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:24:49 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35 Best Practies 5\u0026#39;s+ ","updated_at":"2011/05/31 18:24:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/27 15:31:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":184754,"id":18995,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_q3 {"asset_file_name":"Q3.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:08:21 +0700","media_folder_id":941,"description":"\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e215\u0e2a.","updated_at":"2011/05/31 18:08:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/12 10:50:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12353,"id":17807,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: