นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > noppakao.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_q1_2 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e215\u0e2a.\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17806,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/12 10:49:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Q1_2.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:08:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:08:21 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33901,"last_commented_at":null}
  • Small_d19 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17804,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/12 09:19:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"D19.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:08:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:08:20 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":132524,"last_commented_at":null}
  • Small_d15 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17719,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/08 11:14:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"D15.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:06:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:06:57 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115174,"last_commented_at":null}
  • Small_แฟ้ม {"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17717,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/08 10:37:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:36:01 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:36:01 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":69677,"last_commented_at":null}
  • Small_mahak {"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e48\u0e2b\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17625,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/01 15:11:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mahak.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:05:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:09 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43977,"last_commented_at":null}
  • Small_kst4 {"description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17413,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:57:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kst4.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:01:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:15 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":198676,"last_commented_at":null}
  • Small_kst3 {"description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17412,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:57:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kst3.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":201916,"last_commented_at":null}
  • Small_kst2 {"description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17411,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:57:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kst2.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":179303,"last_commented_at":null}
  • Small_ttm3 {"description":"ttm","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17410,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:56:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ttm3.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:01:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:13 +0700","media_folder_id":941,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":196476,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: