นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
Ico64
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

Main > noppakao.m

No folder found
  • Small_q1_2 {"modified_at":"2011/05/31 18:08:21 +0700","id":17806,"asset_file_size":33901,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/12 10:49:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e215\u0e2a.\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":941,"updated_at":"2011/05/31 18:08:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:24 +0700","asset_file_name":"Q1_2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_d19 {"modified_at":"2011/05/31 18:08:20 +0700","id":17804,"asset_file_size":132524,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/12 09:19:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":941,"updated_at":"2011/05/31 18:08:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:24 +0700","asset_file_name":"D19.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_d15 {"modified_at":"2011/05/31 18:06:57 +0700","id":17719,"asset_file_size":115174,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/08 11:14:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":941,"updated_at":"2011/05/31 18:06:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:17 +0700","asset_file_name":"D15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_แฟ้ม {"modified_at":"2011/06/01 16:36:01 +0700","id":17717,"asset_file_size":69677,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/08 10:37:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":941,"updated_at":"2011/06/01 16:36:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_mahak {"modified_at":"2011/05/31 18:05:09 +0700","id":17625,"asset_file_size":43977,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/01 15:11:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e48\u0e2b\u0e4c\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":941,"updated_at":"2011/05/31 18:05:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:03 +0700","asset_file_name":"mahak.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kst4 {"modified_at":"2011/05/31 18:01:15 +0700","id":17413,"asset_file_size":198676,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:57:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":941,"updated_at":"2011/05/31 18:01:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_file_name":"kst4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kst3 {"modified_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","id":17412,"asset_file_size":201916,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:57:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":941,"updated_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_file_name":"kst3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kst2 {"modified_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","id":17411,"asset_file_size":179303,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:57:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Ekst\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":941,"updated_at":"2011/05/31 18:01:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_file_name":"kst2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ttm3 {"modified_at":"2011/05/31 18:01:13 +0700","id":17410,"asset_file_size":196476,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/23 19:56:41 +0700","comment_counter":0,"description":"ttm","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":941,"updated_at":"2011/05/31 18:01:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_file_name":"ttm3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: