นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nuanjira.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"r5.bmp","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:51:30 +0700","media_folder_id":67,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e19\u0e17\u0e27\u0e35\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 2552","updated_at":"2011/05/31 17:51:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","created_at":"2009/08/21 16:08:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":435822,"id":16687,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"r4.bmp","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:51:30 +0700","media_folder_id":67,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e19\u0e17\u0e27\u0e35\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 2552","updated_at":"2011/05/31 17:51:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","created_at":"2009/08/21 16:08:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":786150,"id":16686,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"r3.bmp","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:51:29 +0700","media_folder_id":67,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e19\u0e17\u0e27\u0e35\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 2552","updated_at":"2011/05/31 17:51:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","created_at":"2009/08/21 16:08:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":402954,"id":16685,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"r2.bmp","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:51:28 +0700","media_folder_id":67,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e19\u0e17\u0e27\u0e35\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 2552","updated_at":"2011/05/31 17:51:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","created_at":"2009/08/21 16:07:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":484758,"id":16684,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"r1.bmp","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:51:28 +0700","media_folder_id":67,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e19\u0e17\u0e27\u0e35\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 2552","updated_at":"2011/05/31 17:51:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","created_at":"2009/08/21 16:07:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":926334,"id":16683,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: