นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุจรี ห่อทอง
Ico64
นุจรี ห่อทอง

หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > nujjaree.ho

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_13230274_1172416079476873_3333661864595806245_n1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c5","asset_updated_at":"2016/05/26 10:37:57 +0700","asset_file_name":"13230274_1172416079476873_3333661864595806245_n1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57943,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178343,"media_folder_id":740,"created_at":"2016/05/26 10:37:57 +0700","modified_at":"2016/05/26 10:37:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 10:37:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_13230145_1172416032810211_4049775415859779675_n1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c4","asset_updated_at":"2016/05/26 10:37:20 +0700","asset_file_name":"13230145_1172416032810211_4049775415859779675_n1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188497,"media_folder_id":740,"created_at":"2016/05/26 10:37:20 +0700","modified_at":"2016/05/26 10:37:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 10:37:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_13230274_1172416079476873_3333661864595806245_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c3","asset_updated_at":"2016/05/26 10:08:47 +0700","asset_file_name":"13230274_1172416079476873_3333661864595806245_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79112,"media_folder_id":740,"created_at":"2016/05/26 10:08:47 +0700","modified_at":"2016/05/26 10:08:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 10:08:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_13230145_1172416032810211_4049775415859779675_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c2","asset_updated_at":"2016/05/26 10:08:00 +0700","asset_file_name":"13230145_1172416032810211_4049775415859779675_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57940,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80017,"media_folder_id":740,"created_at":"2016/05/26 10:08:00 +0700","modified_at":"2016/05/26 10:08:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 10:08:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_13177791_1172416169476864_1316389168767936397_n1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c1","asset_updated_at":"2016/05/26 10:06:51 +0700","asset_file_name":"13177791_1172416169476864_1316389168767936397_n1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57939,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82135,"media_folder_id":740,"created_at":"2016/05/26 10:06:51 +0700","modified_at":"2016/05/26 10:32:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 10:32:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2011/09/29 10:46:12 +0700","asset_file_name":"6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30469,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104686,"media_folder_id":740,"created_at":"2011/09/29 10:46:12 +0700","modified_at":"2011/09/29 10:46:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/29 10:46:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c","asset_updated_at":"2011/09/29 10:41:33 +0700","asset_file_name":"4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":272555,"media_folder_id":740,"created_at":"2011/09/29 10:41:33 +0700","modified_at":"2011/09/29 10:41:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/29 10:41:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_help {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/09/27 16:30:35 +0700","asset_file_name":"help.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30437,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":314903,"media_folder_id":740,"created_at":"2011/09/27 16:30:35 +0700","modified_at":"2011/09/27 16:30:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 16:30:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_images1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","asset_updated_at":"2011/09/16 10:09:13 +0700","asset_file_name":"images1.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30183,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4147,"media_folder_id":740,"created_at":"2011/09/16 10:09:13 +0700","modified_at":"2011/09/16 10:09:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/16 10:09:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: