นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เยลลี่อัดเม็ด!!
Ico64
Miss Orapan Kaewboonthong
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > orapan.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_504 {"member_only_commentable":false,"description":"504","asset_updated_at":"2017/02/01 08:45:56 +0700","asset_file_name":"504.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60258,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":724370,"media_folder_id":1559,"created_at":"2017/02/01 08:45:56 +0700","modified_at":"2017/02/01 08:46:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 08:46:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_503 {"member_only_commentable":false,"description":"503","asset_updated_at":"2017/02/01 08:45:32 +0700","asset_file_name":"503.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60257,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":725192,"media_folder_id":1559,"created_at":"2017/02/01 08:45:32 +0700","modified_at":"2017/02/01 08:45:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 08:45:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_502 {"member_only_commentable":false,"description":"502","asset_updated_at":"2017/02/01 08:45:06 +0700","asset_file_name":"502.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":752361,"media_folder_id":1559,"created_at":"2017/02/01 08:45:07 +0700","modified_at":"2017/02/01 08:45:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 08:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_200 {"member_only_commentable":false,"description":"501","asset_updated_at":"2017/02/01 08:41:47 +0700","asset_file_name":"200.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":423424,"media_folder_id":1559,"created_at":"2017/02/01 08:41:47 +0700","modified_at":"2017/02/01 08:41:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 08:41:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_208 {"member_only_commentable":false,"description":"500","asset_updated_at":"2017/02/01 08:39:28 +0700","asset_file_name":"208.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81231,"media_folder_id":1559,"created_at":"2017/02/01 08:39:28 +0700","modified_at":"2017/02/01 08:39:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 08:39:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_143 {"member_only_commentable":false,"description":"140","asset_updated_at":"2016/04/23 14:37:55 +0700","asset_file_name":"143.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57608,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132011,"media_folder_id":1559,"created_at":"2016/04/23 14:37:55 +0700","modified_at":"2016/04/23 14:37:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/23 14:37:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_138 {"member_only_commentable":false,"description":"139","asset_updated_at":"2016/04/23 14:37:04 +0700","asset_file_name":"138.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140633,"media_folder_id":1559,"created_at":"2016/04/23 14:37:04 +0700","modified_at":"2016/04/23 14:37:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/23 14:37:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_140 {"member_only_commentable":false,"description":"138","asset_updated_at":"2016/04/23 14:36:27 +0700","asset_file_name":"140.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57606,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147743,"media_folder_id":1559,"created_at":"2016/04/23 14:36:27 +0700","modified_at":"2016/04/23 14:36:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/23 14:36:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_141 {"member_only_commentable":false,"description":"137","asset_updated_at":"2016/04/23 14:35:48 +0700","asset_file_name":"141.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57605,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165010,"media_folder_id":1559,"created_at":"2016/04/23 14:35:48 +0700","modified_at":"2016/04/23 14:35:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/23 14:35:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: