นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ddd {"media_folder_id":250,"description":"124","asset_updated_at":"2016/09/08 11:22:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/09/08 11:22:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/09/08 11:22:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/09/08 11:22:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ddd.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":197776,"visibility":2,"id":59223}
  • Small_ccc {"media_folder_id":250,"description":"123","asset_updated_at":"2016/09/08 11:21:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/09/08 11:21:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/09/08 11:21:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/09/08 11:21:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ccc.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":214534,"visibility":2,"id":59222}
  • Small_aaa {"media_folder_id":250,"description":"111","asset_updated_at":"2016/09/08 11:20:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/09/08 11:20:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/09/08 11:20:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/09/08 11:20:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"aaa.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":154993,"visibility":2,"id":59221}
  • Small_a {"media_folder_id":250,"description":"111","asset_updated_at":"2016/09/08 11:12:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/09/08 11:12:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/09/08 11:12:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/09/08 11:12:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"a.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":99704,"visibility":2,"id":59220}
  • Small_uht {"media_folder_id":250,"description":"ccc","asset_updated_at":"2015/07/21 13:03:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/07/21 13:03:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/07/21 13:04:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/07/21 13:04:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"uht.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":65234,"visibility":2,"id":53830}
  • Small_toiletpaper001 {"media_folder_id":250,"description":"ttt","asset_updated_at":"2015/05/16 18:17:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/05/16 18:17:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/05/16 18:18:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/05/16 18:18:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"toiletpaper001.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":10341,"visibility":2,"id":52768}
  • Small_kratong-11 {"media_folder_id":250,"description":"pppp","asset_updated_at":"2015/03/25 09:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/25 09:01:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/10 12:53:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/10 12:53:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Kratong-11.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":245951,"visibility":2,"id":51692}
  • Small_wetrh {"media_folder_id":250,"description":"cccc","asset_updated_at":"2015/01/24 11:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/24 11:11:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/24 11:11:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/24 11:11:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"wetrh.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":80819,"visibility":2,"id":50656}
  • Small_tissu {"media_folder_id":250,"description":"ddd","asset_updated_at":"2014/04/01 16:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/01 16:10:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/01 16:10:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/01 16:10:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tissu.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":42232,"visibility":2,"id":45830}
ขนาดย่อ: