นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ddd {"member_only_commentable":false,"description":"124","asset_updated_at":"2016/09/08 11:22:24 +0700","asset_file_name":"ddd.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197776,"media_folder_id":250,"created_at":"2016/09/08 11:22:24 +0700","modified_at":"2016/09/08 11:22:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 11:22:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ccc {"member_only_commentable":false,"description":"123","asset_updated_at":"2016/09/08 11:21:40 +0700","asset_file_name":"ccc.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214534,"media_folder_id":250,"created_at":"2016/09/08 11:21:40 +0700","modified_at":"2016/09/08 11:21:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 11:21:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_aaa {"member_only_commentable":false,"description":"111","asset_updated_at":"2016/09/08 11:20:52 +0700","asset_file_name":"aaa.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154993,"media_folder_id":250,"created_at":"2016/09/08 11:20:52 +0700","modified_at":"2016/09/08 11:20:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 11:20:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_a {"member_only_commentable":false,"description":"111","asset_updated_at":"2016/09/08 11:12:30 +0700","asset_file_name":"a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99704,"media_folder_id":250,"created_at":"2016/09/08 11:12:30 +0700","modified_at":"2016/09/08 11:12:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 11:12:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_uht {"member_only_commentable":false,"description":"ccc","asset_updated_at":"2015/07/21 13:03:57 +0700","asset_file_name":"uht.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53830,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65234,"media_folder_id":250,"created_at":"2015/07/21 13:03:57 +0700","modified_at":"2015/07/21 13:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/21 13:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_toiletpaper001 {"member_only_commentable":false,"description":"ttt","asset_updated_at":"2015/05/16 18:17:54 +0700","asset_file_name":"toiletpaper001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52768,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10341,"media_folder_id":250,"created_at":"2015/05/16 18:17:54 +0700","modified_at":"2015/05/16 18:18:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/16 18:18:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kratong-11 {"member_only_commentable":false,"description":"pppp","asset_updated_at":"2015/03/25 09:01:26 +0700","asset_file_name":"Kratong-11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":245951,"media_folder_id":250,"created_at":"2015/03/25 09:01:26 +0700","modified_at":"2015/11/10 12:53:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/10 12:53:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_wetrh {"member_only_commentable":false,"description":"cccc","asset_updated_at":"2015/01/24 11:11:37 +0700","asset_file_name":"wetrh.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50656,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80819,"media_folder_id":250,"created_at":"2015/01/24 11:11:37 +0700","modified_at":"2015/01/24 11:11:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/24 11:11:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tissu {"member_only_commentable":false,"description":"ddd","asset_updated_at":"2014/04/01 16:10:30 +0700","asset_file_name":"tissu.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45830,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42232,"media_folder_id":250,"created_at":"2014/04/01 16:10:30 +0700","modified_at":"2014/04/01 16:10:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/01 16:10:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: