นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_ddd {"modified_at":"2016/09/08 11:22:28 +0700","id":59223,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ddd.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 11:22:28 +0700","media_folder_id":250,"description":"124","created_at":"2016/09/08 11:22:24 +0700","asset_updated_at":"2016/09/08 11:22:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":197776}
 • Ico64_ccc {"modified_at":"2016/09/08 11:21:42 +0700","id":59222,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ccc.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 11:21:42 +0700","media_folder_id":250,"description":"123","created_at":"2016/09/08 11:21:40 +0700","asset_updated_at":"2016/09/08 11:21:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":214534}
 • Ico64_aaa {"modified_at":"2016/09/08 11:20:56 +0700","id":59221,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"aaa.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 11:20:56 +0700","media_folder_id":250,"description":"111","created_at":"2016/09/08 11:20:52 +0700","asset_updated_at":"2016/09/08 11:20:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":154993}
 • Ico64_a {"modified_at":"2016/09/08 11:12:33 +0700","id":59220,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"a.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 11:12:33 +0700","media_folder_id":250,"description":"111","created_at":"2016/09/08 11:12:30 +0700","asset_updated_at":"2016/09/08 11:12:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":99704}
 • Ico64_uht {"modified_at":"2015/07/21 13:04:00 +0700","id":53830,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"uht.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/21 13:04:00 +0700","media_folder_id":250,"description":"ccc","created_at":"2015/07/21 13:03:57 +0700","asset_updated_at":"2015/07/21 13:03:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65234}
 • Ico64_toiletpaper001 {"modified_at":"2015/05/16 18:18:00 +0700","id":52768,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"toiletpaper001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/16 18:18:00 +0700","media_folder_id":250,"description":"ttt","created_at":"2015/05/16 18:17:54 +0700","asset_updated_at":"2015/05/16 18:17:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10341}
 • Ico64_kratong-11 {"modified_at":"2015/11/10 12:53:37 +0700","id":51692,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kratong-11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/10 12:53:37 +0700","media_folder_id":250,"description":"pppp","created_at":"2015/03/25 09:01:26 +0700","asset_updated_at":"2015/03/25 09:01:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":245951}
 • Ico64_wetrh {"modified_at":"2015/01/24 11:11:41 +0700","id":50656,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wetrh.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/24 11:11:41 +0700","media_folder_id":250,"description":"cccc","created_at":"2015/01/24 11:11:37 +0700","asset_updated_at":"2015/01/24 11:11:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80819}
 • Ico64_tissu {"modified_at":"2014/04/01 16:10:38 +0700","id":45830,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tissu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/01 16:10:38 +0700","media_folder_id":250,"description":"ddd","created_at":"2014/04/01 16:10:30 +0700","asset_updated_at":"2014/04/01 16:10:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42232}
 • Ico64_6 {"modified_at":"2014/03/12 15:34:50 +0700","id":45428,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:34:50 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:34:38 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:34:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":115872}
 • Ico64_5 {"modified_at":"2014/03/12 15:34:02 +0700","id":45427,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:34:02 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:33:51 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:33:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175607}
 • Ico64_4 {"modified_at":"2014/03/12 15:33:12 +0700","id":45426,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:33:12 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:33:07 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:33:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":156563}
 • Ico64_3 {"modified_at":"2014/03/12 15:32:28 +0700","id":45425,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:32:28 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:32:21 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145814}
 • Ico64_2 {"modified_at":"2014/03/12 15:31:51 +0700","id":45424,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:31:51 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:31:47 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:31:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":122097}
 • Ico64_1 {"modified_at":"2014/03/12 15:31:02 +0700","id":45423,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:31:02 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:30:56 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:30:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152678}
 • Ico64_bird {"modified_at":"2013/07/17 17:14:04 +0700","id":41431,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bird.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/17 17:14:04 +0700","media_folder_id":250,"description":"bbb","created_at":"2013/07/17 17:14:01 +0700","asset_updated_at":"2013/07/17 17:14:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":222854}
 • Ico64_011 {"modified_at":"2013/02/16 14:50:12 +0700","id":38283,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"011.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/16 14:50:12 +0700","media_folder_id":250,"description":"p1","created_at":"2013/02/16 14:50:05 +0700","asset_updated_at":"2013/02/16 14:50:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":446910}
 • Ico64_12049 {"modified_at":"2012/11/20 14:02:41 +0700","id":36891,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"12049.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/20 14:02:41 +0700","media_folder_id":250,"description":"www","created_at":"2012/11/20 13:34:16 +0700","asset_updated_at":"2012/11/20 13:34:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":326459}
 • {"modified_at":"2012/11/20 13:02:40 +0700","id":36889,"commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"water1","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/20 13:02:40 +0700","media_folder_id":250,"description":"p2","created_at":"2012/11/20 10:39:54 +0700","asset_updated_at":"2012/11/20 12:58:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":326459}
 • Ico64_table2 {"modified_at":"2012/09/20 16:02:10 +0700","id":36009,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"table2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/20 16:02:10 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e43\u0e1a DAR","created_at":"2012/09/20 16:02:05 +0700","asset_updated_at":"2012/09/20 16:02:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78035}
 • Ico64_table {"modified_at":"2012/09/20 16:01:54 +0700","id":36007,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"table.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/20 16:01:54 +0700","media_folder_id":250,"description":"ccc","created_at":"2012/09/20 11:06:58 +0700","asset_updated_at":"2012/09/20 16:00:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74068}
 • Ico64_pictire {"modified_at":"2012/09/15 14:01:07 +0700","id":35954,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pictire.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 14:01:07 +0700","media_folder_id":250,"description":"pppp","created_at":"2012/09/15 13:25:07 +0700","asset_updated_at":"2012/09/15 13:25:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":211606}
 • Ico64_paper {"modified_at":"2012/07/19 18:01:26 +0700","id":35390,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"paper.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 18:01:26 +0700","media_folder_id":250,"description":"ppp","created_at":"2012/07/19 17:14:54 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 17:14:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6229}
 • Ico64_num {"modified_at":"2012/07/13 09:04:57 +0700","id":35344,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"num.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/13 09:04:57 +0700","media_folder_id":250,"description":"nnn","created_at":"2012/07/13 09:04:52 +0700","asset_updated_at":"2012/07/13 09:04:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8140}
 • Ico64_nomva {"modified_at":"2012/07/07 17:01:16 +0700","id":35283,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nomva.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/07 17:01:16 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2012/07/07 16:37:24 +0700","asset_updated_at":"2012/07/07 16:37:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9357}
 • Ico64_kkk {"modified_at":"2012/07/04 18:01:21 +0700","id":35239,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kkk.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/04 18:01:21 +0700","media_folder_id":250,"description":"p1","created_at":"2012/07/04 17:48:21 +0700","asset_updated_at":"2012/07/04 17:48:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84073}
 • Ico64_060 {"modified_at":"2012/07/02 17:01:54 +0700","id":35212,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"060.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:54 +0700","media_folder_id":250,"description":"mark2","created_at":"2012/07/02 16:43:08 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:43:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141867}
 • Ico64_055 {"modified_at":"2012/07/02 17:01:52 +0700","id":35211,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"055.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:52 +0700","media_folder_id":250,"description":"mark1","created_at":"2012/07/02 16:42:04 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:42:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292246}
 • Ico64_042 {"modified_at":"2012/07/02 17:01:50 +0700","id":35210,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"042.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:50 +0700","media_folder_id":250,"description":"mark","created_at":"2012/07/02 16:41:09 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:41:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":392084}
 • Ico64_f8 {"modified_at":"2012/06/17 12:01:24 +0700","id":35085,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/17 12:01:24 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e34bike1","created_at":"2012/06/17 11:18:19 +0700","asset_updated_at":"2012/06/17 11:18:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40855}
 • Ico64_images {"modified_at":"2012/07/05 18:01:32 +0700","id":35084,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 18:01:32 +0700","media_folder_id":250,"description":"document","created_at":"2012/06/17 11:16:55 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 17:52:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8088}
 • Ico64_dsc05856 {"modified_at":"2012/05/31 19:01:06 +0700","id":34948,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC05856.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 19:01:06 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23004","created_at":"2012/05/31 18:17:45 +0700","asset_updated_at":"2012/05/31 18:17:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":608350}
 • Ico64_dsc05857 {"modified_at":"2012/05/31 19:01:05 +0700","id":34947,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC05857.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 19:01:05 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21004","created_at":"2012/05/31 18:14:46 +0700","asset_updated_at":"2012/05/31 18:14:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":537680}
 • {"modified_at":"2012/05/22 18:01:06 +0700","id":34871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/tiff","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20101111110237047.tif","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/22 18:01:06 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2012/05/22 17:40:50 +0700","asset_updated_at":"2012/05/22 17:40:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42540}
 • Ico64_1122706 {"modified_at":"2012/04/26 13:01:30 +0700","id":34519,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1122706.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/26 13:01:30 +0700","media_folder_id":250,"description":"car","created_at":"2012/04/26 12:50:23 +0700","asset_updated_at":"2012/04/26 12:50:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169149}
 • Ico64_hdl-ldl {"modified_at":"2012/04/20 18:01:13 +0700","id":34481,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hdl-ldl.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/20 18:01:13 +0700","media_folder_id":250,"description":"111","created_at":"2012/04/20 17:23:03 +0700","asset_updated_at":"2012/04/20 17:23:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35815}
ขนาดย่อ: